Planeetredders hebben een punt en de oplossing hangt boven ons hoofd

Tekening Taylor Jones

Geachte heer Stienstra, zelden las ik een tekst met zoveel suggestieve aannames en onwaarheden als de uwe (Brieven, 1/8). Het is bijna verfrissend. Bovendien is de tegenstrijdigheid in uw betoog ontroerend.

CO2 op zichzelf is niet vies of giftig. Er zijn weinig serieuze planeetredders die dat beweren. Het is allemaal een kwestie van balans. Zuurstof voedt het leven, teveel zuurstof brengt de dood.

Het CO2-gehalte in onze atmosfeer is al honderdduizenden jaren op een zodanig niveau dat het klimaat enigszins stabiel binnen een bandbreedte blijft die gunstig is voor de natuur, zoals wij die kennen. En waar de mens goed in gedijt.

Sinds een jaar of honderd stijgt het CO2-gehalte aantoonbaar. De temperatuur stijgt navenant en menselijk handelen is daarvan de oorzaak. Ongetwijfeld kent u de begrippen industriële revolutie, fossiele brandstoffen, broeikaseffect en klimaatverandering. Neem dit niet van mij aan, wetenschappers wereldwijd zijn het erover eens, een kleine fossiele achterhoede daargelaten.

Kennelijk erkent u dit, op een bijzondere wijze, door te betogen dat zon en wind geen oplossing zijn en kernenergie wel.

Jammer dat hier de onwaarheden voor de dag komen. Windmolens en zonnepanelen doen de CO2-uitstoot wel degelijk afnemen. Gerenommeerde instituten, niet allemaal planetenredders, hebben dit uit en te na doorgerekend. Het maken van molens en panelen kost energie, met CO2-productie, maar na één tot twee jaar brandschoon produceren wordt CO2 bespaard. Windmolens gaan tien tot twintig jaar mee, zonnepanelen nog langer. En ze kunnen gerecycled worden. Tel uit uw CO2-winst.

En kernenergie? Ach het blijft behelpen. Peperduur, beveiligingsproblemen, kernafval, beperkte voorraad uranium. En blijvend gevaar voor calamiteiten met grote impact, generaties lang. Fukushima, Tsjernobyl.

Gelukkig hangt de oplossing boven ons hoofd. De enige veilige kerncentrale. Gratis energie, duurzaam, veilig en meer dan voldoende voor iedereen. De zon.

    • Theo Jans