‘Personeel aanmeldcentra slachtoffer van agressief gedrag asielzoekers’

Het Justitieel Complex Schiphol, waar naast een rechtbank en cellen ook een aanmeldcentrum voor asielzoekers zit. Foto ANP / Marcel Antonisse

Medewerkers van de vier aanmeldcentra voor asielzoekers komen regelmatig in aanraking met agressief gedrag bij de personen die ze helpen. Ze worden onder meer slachtoffer van intimidatie, scheldpartijen, bedreigingen en fysiek geweld. Dat schrijft de Volkskrant vanmorgen op basis van verslagen van het interne meldsysteem voor veiligheidsincidenten.

In de vier Nederlandse aanmeldcentra – Den Bosch, Zevenaar, Ter Apel en Apeldoorn – zijn in de afgelopen drie jaar meer dan driehonderd agressie-incidenten gemeld. Volgens de krant ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk hoger, omdat de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) lang niet alle incidenten melden.

358 pogingen of dreigementen van zelfmoord

Ook zijn in de cijfers niet het aantal incidenten op Schiphol meegenomen, waar een aanmeldcentrum zit voor asielzoekers die via vliegtuig het land binnenkomen. In de bekeken verslagen wordt ook melding gemaakt van het aantal zelfmoorddreigingen of –pogingen. Dat kwam in drie jaar tijd 358 keer voor.

Het is volgens de Volkskrant voor het eerst dat er cijfers over agressie op aanmeldcentra naar buiten komen. Om te cijfers boven water te halen moest de krant een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur. Het IND houdt sinds 2011 cijfers bij van incidenten, om inzicht te krijgen in de aard en omvang van de incidenten.

Ook in asielzoekerscentra veel incidenten

Niet alleen in aanmeldcentra, maar ook in asielzoekerscentra is geregeld sprake van incidenten. Alleen al in de eerste zes maanden van vorig jaar werden daar 2.741 gevallen geregistreerd. Onder de incidenten zijn dertien zelfmoorden, tachtig zelfmoordpogingen, vier zelfverbrandingen, 47 mishandelingen, 124 intimidaties en 23 hongerstakingen.

Vorig jaar werden volgens cijfers van het IND meer dan 30.000 asielaanvragen ingediend. Een jaar eerder waren dat er nog ruim 17.000. Het aantal mensen dat in Nederland asiel zocht, ligt lager, omdat in die cijfers zitten ook herhaalde asielaanvragen zijn opgenomen. De grootste groep aanvragers kwam uit Syrië, gevolgd door Eritrea.

    • Joost Pijpker