Maaswater vervuild door defect op industrieterrein Chemelot

De rivier de Maas. Foto ANP/Marcel van Hoorn

Het water in de rivier de Maas is vervuild geraakt met de chemische stof pyrazool doordat een zuiveringsinstallatie op het industriecomplex Chemelot in Sittard niet goed functioneerde. De vervuiling is dermate groot dat de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) voorlopig geen Maaswater kan gebruiken voor de winning van drinkwater.

Dat meldt 1Limburg. De problemen moeten binnen een week verholpen zijn. Tot die tijd richt WML zich op grondwater om drinkwater uit te winnen. Vanavond hielden Chemelot en de betrokken overheden een persconferentie. Volgens hen is er geen gevaar voor de volksgezondheid - de chemische stof is niet in het drinkwater terecht gekomen.

Twitter avatar WouterL1 Wouter Nelissen ‘Er was geen gevaar voor volksgezondheid, er is geen gevaar, en er komt geen gevaar. Garanderen wij 100%’ aldus de drinkwatermij WML

Pyrazool: onbekend halffabrikaat

Pyrazool is een halffabricaat dat voorkomt bij fabrieken die rubber en kunststof produceren en dat veel wordt gebruikt in pesticiden en farmaceutische middelen. Bij een fabriek op Chemelot ontstaat het bij de productie van acrylonitril. Over de stof is nog weinig bekend, aldus een toxicoloog van het KWR Watercycle Research Instituut, omdat het om een halffabricaat gaat dat normaliter niet in de natuur terecht komt.

Voor zover er gegevens zijn over de giftigheid lijkt het ongevaarlijk te zijn als water tot enkele tientallen microgrammen per liter bevat. Antropogene stoffen hebben een signaleringswaarde van 1 microgram per liter, wat betekent dat als deze hoeveelheid in deze verhouding voorkomt ze onderzocht moeten worden of ze gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Naast pyrazool worden in de Maaswatermonsters nog andere onbekende stoffen, waaronder pyrazoolderivaten, aangetroffen. Deze derivaten kunnen onderling in toxiciteit verschillen. Vanwege de onzekerheid rondom deze stoffen hebben de Maaswaterbedrijven, uit voorzorg, de inname van Maaswater tijdig gestaakt.

Bekken bij Beegden

Al eerder op de dag werd bekend dat de Maas vervuild was geraakt via een beekje waarin vanaf Chemelot wordt geloosd. Normaal gesproken wordt dit water gefilterd, maar door een technisch mankement kwam het vervuilde water nu ongefilterd in de Maas terecht. Ruim 75.000 aansluitingen krijgen nu ter vervanging grondwater uit een bekken bij Beegden.

Chemelot is een industrieterrein dat 800 hectare grondgebied omvat. Er zijn verschillende typen bedrijven en branches gevestigd: van basischemie tot fijnchemie, en van grondstoffen producerende bedrijven tot bedrijven die nieuwe producten ontwikkelen.

Volgens 1Limburg is het niet het eerste incident op het industrieterrein. Vorige maand wilde de provincie Limburg in overleg met de directie van Chemelot naar aanleiding van een reeks aan incidenten.

    • Sam de Voogt