Sacro GRA

Rome is plaats van handeling van honderden films en door zijn ouderdom bij uitstek een stad die aanleiding geeft tot bespiegelingen over geschiedenis en de tijdelijkheid van het menselijk streven. De Italiaanse documentairemaker Gianfranco Rosi vond een nieuwe invalshoek: de GRA (Grande Raccordo Anulare), de autoweg om Rome. In deze rafelranden liggen hoge flats naast weitjes waar nog schapen lopen, vergeten kerkhoven en riante landhuizen die nog slechts als originele feestlocatie dienstdoen. En langs dat alles de niet-aflatende stroom auto’s op Romes rondweg en de oudere prostituees in een camper op een parkeerplaats. Twee jaar heeft Rosi gefilmd langs de GRA. Zijn associatieve documentaire was niet onomstreden toen hij twee jaar geleden in

Venetië de Gouden Leeuw won. Met name de Angelsaksische pers liet weten zich monumentaal verveeld te hebben. Maar je kunt de documentaire ook zien als tegenhanger van de succesfilm La grande bellezza. Waar deze de toenemende inhoudsloosheid van het leven in de betere kringen beschrijft, laat Rosi het leven in de maatschappelijke marge zien – armoedig en uitzichtloos.