De prijs van een advocaat

Het tarief dat advocaten in rekening mogen brengen, is vrij. Cliënten doen er daarom verstandig aan daarover vooraf afspraken te maken en die schriftelijk vast te leggen. Om hun later de schrik over een als exorbitant ervaren bedrag op de eindnota te besparen.

Het lijkt erop dat de Amsterdamse advocaat Cees Korvinus zo’n afspraak vooraf had gemaakt met ‘klokkenluider’ Ad Bos, de man die melding maakte van grootschalige fraude bij bouwbedrijven. Daaraan ging hij zelf financieel te gronde, tot hij met succes bij het ministerie van Binnenlandse Zaken schadevergoeding claimde.

Die afspraak tussen Korvinus en Bos dateert van 2009 en is vermoedelijk strijdig met de regels die voor advocaten gelden. Het zou gaan om de toepassing van het no cure, no pay -principe. Korvinus zou, zo is de beschuldiging, met een bepaald percentage delen in de opbrengst van de schadevergoeding aan Bos. Het zou gaan om een uitbetaling van 150.000 á 200.000 euro. De Nederlandse Orde van Advocaten doet daar nu onderzoek naar. Afwachten dus.

De zaak Korvinus herinnert er wel aan dat het lang niet altijd zo gek is om het nu grotendeels verboden systeem van no cure, no pay toe te passen. Daarmee is, na een besluit van de advocatenorde, in 2014 een vijfjarig experiment begonnen. Het is beperkt tot letselschadezaken en is aan nieuwe regels gebonden. Advocaten mogen geen percentage afspreken, maar bij gebleken succes achteraf wel hun uurtarief verhogen. Dat is beperkt tot een maximum van 25 procent van de schadevergoeding, en nog wat meer (35 procent) als er ook onkosten op de tegenpartij kunnen worden verhaald.

Resultaatbeloning is altijd omstreden geweest, omdat de advocaat een te groot eigen, geldelijk belang zou krijgen bij het winnen van een zaak. Een gerenommeerde jurist als de vicepresident van de Raad van State, oud-minister Piet Hein Donner, was er een principieel tegenstander van. Daarentegen behoorde een andere voormalig minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin, tot de rekkelijken.

Het risico is dat advocaten alleen zaken aannemen waarvan zij vermoeden dat er voor hen een leuk bedrag in zit. Daar staat tegenover dat zij zo ook potentiële cliënten kunnen behoeden voor een mogelijk vruchteloze rechtsgang.

Maar het belangrijkst is dat de hoge financiële drempel om toegang tot het recht te krijgen met een afspraak over een nultarief bij een verloren zaak, wordt verlaagd. Dit was ook een overweging voor de Nederlandse Orde van Advocaten om het experiment te beginnen.

Het is dus uitzien naar de resultaten, waarbij ook de vraag aan de orde mag komen of het principe van de resultaatbeloning zich voor meer leent dan alleen letselschadezaken.