Onderzoek naar advocaat Korvinus om no cure, no pay

Deken onderzoekt beloningsafspraak in verband met schadevergoeding klokkenluider Ad Bos.

Ad Bos

Advocaat en voormalig VARA-voorzitter Cees Korvinus moet zich bij de Orde van Advocaten verantwoorden voor een deal die hij in 2009 sloot voor Ad Bos, klokkenluider in de bouwfraude. Korvinus wist destijds een schadevergoeding van miljoenen voor Bos te krijgen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Orde van Advocaten wil nu van Korvinus weten of hij, tegen de regels in, vooraf een percentage van dat bedrag voor zichzelf bedongen heeft.

Uit correspondentie waar deze krant inzage in heeft gehad, blijkt dat Korvinus in maart 2009, voorafgaand aan definitieve toekenning van de schadevergoeding, een percentage met Bos was overeengekomen.

Deken Pieter van Regteren Altena van de Amsterdamse Orde van Advocaten bevestigt onderzoek naar het dossier-Bos, naar aanleiding van een externe melding. Daarbij gaat het om de vraag of hij indertijd een resultaatsafhankelijke beloning is overeengekomen is. Dat zou volgens de deken een ernstige zaak zijn aangezien het principe van no cure, no pay in dit soort zaken niet is toegestaan. „Daar is duidelijke regelgeving in de gedragscode over. Het mag niet. Alleen advocaten in letselschadezaken mogen bij wijze van proef op basis van dat principe werken.” Tegenstanders van no cure, no pay vrezen dat advocaten alleen nog zaken zullen doen waarbij zij vrijwel zeker zullen slagen.

Korvinus weigert, zes jaar later, desgevraagd commentaar op de vraag of hij indertijd zo’n percentage met Bos is overeengekomen. Volgens de advocaat is over zijn honorarium pas overeenstemming bereikt nadat het bedrag aan Bos was uitgekeerd en ging het om een afspraak „waar alle partijen indertijd tevreden over waren”.

Als de Orde concludeert dat Korvinus wel voorafgaand een resultaatsafhankelijke beloning heeft afgesproken, kan de advocaat sancties opgelegd krijgen, variërend van een waarschuwing, een boete, schorsing of schrapping. In het laatste geval mag hij niet meer werken als advocaat.

Korvinus en Bos wilden indertijd niets kwijt over de hoogte van het bedrag dat Bos had gekregen. Korvinus verzweeg toen ook dat hij een maand eerder met Bos was overeengekomen dat hij een percentage zou ontvangen van het bedrag dat uiteindelijk zou worden uitgekeerd en hoeveel dat zou zijn. Volgens betrokkenen kwam dat voor Korvinus neer op een bedrag van tussen de 150.000 en 200.000 euro.

De toenmalige kantoorgenoot van Korvinus, advocaat Carel Abeln, herinnert zich afspraken op basis van een percentage. Volgens hem niet volgens het principe van no cure, no pay maar volgens het in de advocatuur toegelaten principe van een succes fee „Dan zijn percentages van 10 tot 15 procent niet ongebruikelijk.” Zo’n succes-fee-afspraak gaat uit van een extra toeslag die een advocaat in rekening mag brengen, bovenop het tevoren afgesproken uurtarief. Bij Ad Bos was geen sprake van een dergelijk uurtarief omdat Korvinus hem pro deo bijstond. Het is volgens juristen daarom nagenoeg uitgesloten dat Korvinus met Bos een dergelijke afspraak heeft gemaakt.

Het onderzoek van de Orde is pijnlijk voor Korvinus. Hij heeft zich er altijd op voor laten staan dat hij Bos vanaf 2004 pro deo had bijgestaan in erkenning van zijn klokkenluiderschap.

De prijsafspraak tussen Korvinus en Bos werd in 2013 actueel toen het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk werd verklaard in vervolging van Bos en hij de kans kreeg om de door hem gemaakte kosten voor zijn verdediging te verhalen. Toen kwam ook het bedrag dat Korvinus destijds kreeg, opnieuw aan de orde.

Bos stemde indertijd in met de afspraak, maar wil nu weten of Korvinus zich aan de regels heeft gehouden. „Voor Bos is van belang of Korvinus indertijd in strijd met de gedragscode gehandeld heeft”, aldus Bos’ advocaat, Roberto Pennino van RNS Advocaten. „Als dat het geval is, kan hij civielrechtelijke maatregelen nemen. Bos was indertijd niet op de hoogte van wat toelaatbare afspraken tussen advocaat en cliënt zijn in dit soort zaken. Een professional hoort zijn cliënt daarover vooraf volledig en correct te informeren.”

Korvinus zelf weigert verder inhoudelijk commentaar. In een reactie wijst hij er wel op dat hij Bos heeft bijgestaan in procedures bij het Gerechtshof en de Hoge Raad. En dat hij er ook voor gezorgd heeft dat met de schadevergoeding de patstelling tussen Bos en de overheid doorbroken was. „En dan krijgt die hele affaire zes jaar later dit staartje. Ik zal uitleg geven over wat er gebeurd is en daar heb ik verder alle vertrouwen in.”

Naschrift (4 augustus 2015): In een eerdere versie van dit artikel - die ook is afgedrukt in NRC Handelsblad van 3 augustus 2015 - werd advocaat Quintus Abeln geciteerd. De voornaam is onjuist. Geciteerd wordt: mr. Carel Abeln van advocatenkantoor Molenaar/Abeln. Hierboven is dat gecorrigeerd. [red.]

    • Jos Verlaan