Obama bindt de strijd aan met kolencentrales

De Amerikaanse president Obama probeert voor het einde van zijn termijn de Verenigde Staten minder afhankelijk te maken van fossiele energie. Gisteren kwamen details naar buiten van een nieuw klimaatinitiatief dat de president vandaag presenteert. De plannen gaan verder dan verwacht.

Het Clean Power Plan is vooral gericht tegen sterk vervuilende kolencentrales, en wil de energiesector dwingen versneld over te stappen op hernieuwbare energie. De mijnbouwsector reageerde gisteren kwaad op de aankondiging van het Witte Huis de emissies van broeikasgas te willen terugdringen met 32 procent ten opzichte van 2005.

Het Witte Huis claimt dat het de maatregelen buiten het Congres om kan nemen onder de Clean Air Act. In 2007 bepaalde het Supreme Court dat deze wet, oorspronkelijk bedoeld om de uitstoot van kwik en zwavel terug te dringen, ook geldt voor het terugdringen van CO2. Toch zullen de Amerikaanse energiesector en staten die kolen produceren zich via de rechter tot het uiterste verzetten tegen het plan, dat volgens hen energieprijzen nodeloos opdrijft en energiezekerheid ondermijnt. Republikeinse presidentskandidaten onder wie Jeb Bush spraken zich ertegen uit.

Volgens het Witte Huis zijn de maatregelen noodzakelijk om de Amerikaanse klimaatdoelen te halen. Eind dit jaar zijn er in Parijs nieuwe mondiale klimaatonderhandelingen.