Nadat het kalf geofferd is

Foto Beawiharta/Reuters

Zojuist hebben Hindoestaanse gelovigen geprobeerd dit kalf in de krater van Mount Bromo te gooien, als een offer tijdens het jaarlijkse Kasadafestival op Java. Alleen is óók een traditie dat andere dorpsbewoners de offers (naast levende dieren ook fruit, groente en geld) proberen op te vangen. Daardoor werd dit kalf (voorlopig) gered. Maar is dit offer dan mislukt? Nee, zeker niet, vinden de gelovigen. Het offer is bedoeld om de goden te bedanken. Als de andere dorpsbewoners het offer vervolgens ‘vangen’ wordt dat gezien als teken dat ook de zonden van de offerbrengers zijn weggenomen. Bovendien hebben de offervangers, en hun families, er ook nog iets aan.