Delta Lloyd geeft zich gewonnen

De verzekeraar neemt vergaande maatregelen nu de rechtbank de recordboete van DNB overeind heeft gehouden.

Illustratie Aron Vellekoop Leon Illustratie Aron Vellekoop León

Delta Lloyd heeft gegokt en verloren. Na de uitspraak van de rechtbank in het venijnige conflict met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), afgelopen vrijdag, neemt de verzekeraar vergaande maatregelen om de toezichthouder gunstig te stemmen.

Vanmorgen maakte Delta Lloyd bekend dat financieel directeur Emiel Roozen, hoofdrolspeler in de rechtszaak, per direct vertrekt. Minstens zo dramatisch is het aangekondigde vertrek van president-commissaris Jean Frijns, per 1 oktober. Hij geldt als een van de meest vooraanstaande Nederlandse experts van goed bestuur. Ook legt Delta Lloyd zich neer bij het oordeel van de rechter dat de boete van bijna 23 miljoen euro, die DNB vorig jaar oplegde, terecht was. Daarmee geeft Delta Lloyd zich gewonnen.

Strengere toezichthouder

De zaak werd nauwlettend gevolgd omdat het de eerste keer was dat een grote financiële instelling het bij de rechter opnam tegen de toezichthouder, die sinds de crisis strenger mag optreden, en die dat ook wil tonen. Vrijdag achtte de rechter bewezen dat Delta Lloyd in 2012 geheime informatie van DNB heeft misbruikt om daar financieel voordeel mee te behalen. Het door DNB geëiste vertrek van Roozen moest van de rechter opnieuw beoordeeld worden. Dat zal nu niet meer gebeuren, omdat hij vertrekt.

„We willen deze kwestie zo snel mogelijk achter ons laten”, zei Frijns vanmorgen. „Samen met de Raad van Bestuur wil de Raad van Commissarissen haar toewijding tonen aan de constructieve relatie met de toezichthouder.” En: „De stappen van vandaag zijn bedoeld om de zaak snel op te lossen.” Roozens taken worden verdeeld over de overige bestuursleden. Frijns verwacht dat er voor het einde van het jaar een opvolger is gevonden. Hijzelf zegt zijn „conclusies te trekken”, nu de rechter „de beoordeling van de feiten zo anders” ziet dan hij.

Geen spijt

Frijns zegt geen spijt te hebben dat Delta Lloyd naar de rechter is gestapt. „Ik ben wel teleurgesteld, maar ik ben opgelucht dat er nu duidelijkheid is.” Delta Lloyd betwistte in de zaak te hebben gehandeld op basis van geheime informatie. De boete bestaat voor 21,6 miljoen uit het bij de transacties behaalde voordeel. De feitelijke boete, 1,2 miljoen, heeft de rechter met 10 procent verlaagd (zie inzet).

Dat Delta Lloyd hoog spel speelde met de rechtszaak bleek eind mei, toen een ongebruikelijk laag percentage aandeelhouders goedkeuring gaf aan het door het bestuur gevoerde beleid. Onder de nieuwe topman, Hans van der Noordaa, heeft de verzekeraar al veel stappen gezet om het risicobeleid, de kern van de kritiek van DNB, aan te scherpen. Oud-topman Hoek vertrok afgelopen januari, na steeds verder oplopende onenigheid met de toezichthouder over dit beleid.

Toch heeft Delta Lloyd in belangrijke delen gelijk gekregen van de rechter. Die oordeelde dat DNB de bezwaarprocedure die Delta Lloyd was begonnen tegen Roozens gedwongen vertrek, opnieuw moet behandelen. De conclusies van DNB waren op meerdere punten onvoldoende onderbouwd. In de afgelopen maanden had het wegsturen van Roozen binnen de financiële wereld geleid tot zware kritiek op dit deel van het DNB-beleid.

Delta Lloyd geeft met Roozens besluit om weg te gaan deze winst uit handen. Zo zal nooit duidelijk worden of DNB zijn vertrek terecht heeft geëist. Frijns zei dat Roozen vrijwillig is vertrokken en dat de commissarissen hem dat niet verzocht hebben.

Bovenop de nederlaag kwam vanochtend het nieuws dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete oplegt van 750.000 euro aan de afdeling Asset Management van Delta Lloyd. Die voerde in 2012 de gewraakte transacties uit waar de zaak om draaide. Dit gebeurde weliswaar in opdracht van het bestuur maar er werd door niemand geprotesteerd. Delta Lloyd maakte de boete zelf bekend. En voegde toe ook nu bezwaar te maken maar ditmaal „pro forma”.

    • Chris Hensen
    • Hanneke Chin-A-Fo