Hof verplicht OM steeds vaker agenten te vervolgen

Er wordt bij het gerechtshof in De Haag steeds vaker geklaagd over besluiten van het OM om een agent na een geweldsincident niet te vervolgen. Dat zegt de Haagse raadsheer Joep Verburg, die de laatste jaren zitting had in de zogeheten beklagkamer van het gerechtshof. Die behandelt procedures waarin mensen alsnog vervolging kunnen vragen. En met steeds meer succes. „Dat komt vooral doordat we steeds vaker beschikken over beelden van een incident, opgenomen met smartphones of straatcamera’s. Die laten zien dat de weergave van de politie in een proces-verbaal nogal eens selectief is”, zegt Verburg.

Bij het gerechtshof Den Haag (een van de vier hoven) is het aantal beklagzaken in zo’n vijf jaar bijna verdubbeld naar achthonderd. In Den Haag worden alle klachten over het OM in de arrondissementen Rotterdam en Den Haag en van het landelijk en functioneel parket van het OM behandeld. Specifieke cijfers over ‘politiezaken’ zijn er niet.

Volgens Verburg stijgen de beklagzaken onder meer omdat „het gezag van het OM minder is. Het OM neemt niet altijd voldoende tijd een besluit tot niet vervolgen toe te lichten. En door een gebrek aan capaciteit wordt een zaak vaak niet goed uitgezocht. De beklagprocedure is ook meer ontdekt door slachtoffers”. In ongeveer tien procent van de gevallen beslist het hof na het horen van een belanghebbende en de advocaat-generaal dat het OM alsnog een zaak aan de strafrechter moet voorleggen.

Volgens cijfers van de Raad voor de Rechtspraak is er in het hele land sprake van een forse stijging van beklagzaken. Tien jaar geleden behandelden de gerechtshoven 2.225 beklagzaken. Vorig jaar was dat aantal opgelopen tot 3.107.

    • Marcel Haenen