Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

‘Jeugdzorg kreeg 50.000 euro voor uithuisplaatsing’

Dat werd beweerd in een artikel dat op de websites van Trouw en GeenStijl stond.

illustratie Jet Peters
illustratie Jet Peters

De aanleiding

In Krimpenerwaard, onderdeel van de Bible Belt, zijn vier ‘kinderen’ een zaak begonnen tegen Bureau Jeugdzorg. In 2008 heeft de zorginstelling, die nu onder de naam Jeugdbescherming West opereert, hen onterecht uit huis geplaatst, zeggen ze. Volgens Jeugdzorg zou de geloofsbeleving van de ouders een risico vormen voor hun ontwikkeling. De kinderen, die nu tussen de 17 en 22 jaar oud zijn, zeggen dat ze helemaal niet uit huis geplaatst hadden willen worden en dat Jeugdzorg „zware terreur” op hen uitoefende. Zo moesten ze persoonlijke wachtwoorden aan de instantie geven en mochten ze hun ouders niet bezoeken.

Waarom zou Jeugdzorg zo maar kinderen uit huis plaatsen? Geld, geven de kinderen als mogelijke verklaring. De instantie zou voor elke uithuisplaatsing 50.000 euro per jaar ontvangen van het Rijk. Dat stond ook in berichten over de zaak in Trouw en GeenStijl.

Wij checken of het klopt dat Jeugdzorg in die tijd zoveel geld ontving voor een uithuisplaatsing.

Waar is het op gebaseerd?

We bellen met de advocaat van de boze kinderen, Jan Boone. Hij zegt dat vier kinderen aangifte deden tegen Jeugdzorg maar dat acht van de negen kinderen uit huis werden geplaatst.

Hij heeft informatie waaruit blijkt dat Jeugdzorg geen 50.000 maar 40.000 euro per jaar kreeg voor een uithuisplaatsing. Het gaat om de zorg voor acht kinderen, voor wie de instantie „aan de veilige kant” gedurende zes jaar geld heeft gekregen, zegt Boone. 40.000 euro, keer acht kinderen, keer zes jaar is: 1.920.000 euro. Maar hoe komt hij aan dat bedrag van 40.000 euro per jaar? Op dit moment verdedigt Boone 24 cliënten die Jeugdzorg aanklagen, omdat ze onterecht uit huis zijn geplaatst. Een van hen zegt kopietjes gemaakt te hebben van oude, geheime jaarverslagen van Jeugdzorg Noord-Holland, zegt Boone. Daarin wordt dit cijfer genoemd.

En, klopt het?

We nemen contact op met Jeugdbescherming West. Zij hebben vast verslagen liggen waarin staat wat ze ontvingen voor een uithuisplaatsing in 2008.

Arthur Schellekens van Jeugdzorg legt uit dat de instantie een bedrag ontvangt per maatregel die de kinderrechter oplegt. Als een kind uit huis wordt geplaatst, dan stelt het Rijk een bepaald bedrag beschikbaar voor voogdijschap. Maar nu klinkt het alsof het bonus is voor de zorginstelling, en dat is niet zo, zegt Schellekens. Van dit geld wordt de zorg betaald. Wat het bedrag precies was in 2008 weet hij niet. Daarvoor bellen we met het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat het geld uitkeerde aan de Provincie die dat weer aan Jeugdzorg gaf.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat Jeugdzorg in die tijd 9.000 euro per kind per jaar kreeg. Ze kunnen ons alleen geen documenten toesturen waar dat uit blijkt.

We bellen Jeugdzorg weer. Een andere woordvoerder stuurt nu een lijst door waar tarieven opstaan voor de financiering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze bedragen geven een indicatie voor het huidige budget voor een uit huis geplaatst kind, zegt de woordvoerder. Sommige kinderen worden onder toezicht geplaatst maar blijven thuis wonen, anderen gaan naar een pleeggezin of instelling. We zien verschillende bedragen, maar die bedragen zijn allemaal lager dan 9.000 euro.

Conclusie

Een groep uit huis geplaatste kinderen zegt dat Jeugdzorg voor ieder kind jaarlijks 50.000 euro kreeg. Het ministerie zegt dat het om 9.000 euro gaat. Jeugdzorg stuurt ons een lijst waar de tarieven per kind per jaar opstaan. Die maken de genoemde 50.000 euro onwaarschijnlijk, maar wat wel de precieze bedragen waren is niet uit officiële documenten op te maken. Wij beoordelen de stelling daarom als niet te checken.