Later

Het is een warme dag en met de kinderen op wie ik pas haal ik een ijsje. Op de vraag wat ze later willen worden, antwoordt de een (9) resoluut: advocaat. Net als papa. De ander (7) doet er wat langer over. Na even denken komt eruit dat hij meester op een school wil worden. En als dat niet lukt? „Dan onderzoeker.” En als dát niet lukt? Hij fronst zijn wenkbrauwen en antwoordt: „Dan blijf ik mezelf.”

    • Jet Schenck