Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
In beeld

Politie, recht en criminaliteit

Bosbrand Rocky houdt huis in Noord-Californië

In Californië komen bosbranden zo vaak voor, dat de grotere net als bij stormen een naam krijgen. De bosbrand die woensdagavond uitbrak zo'n 180 kilometer ten noorden van Californië staat nu bekend onder de naam Rocky. Inmiddels heeft het vuur een gebied bereikt van zo'n zevendduizend hectare, meldt het Californische departement voor bos- en vuurbescherming dat ook wel bekendstaat als 'Cal Fire'. Zo'n 1300 brandweermannen houden zich bezig met de bestrijding van het vuur, maar het lukt nog niet om de brand onder controle te krijgen.
Een brandweerman bekijkt of het vuur niet verder uitbreidt, met een waterslang in de hand.
Reuters / Max Whittaker
De brand achter een hek van een privéterrein. Volgens Cal Fire heeft de brand drie grotere gebouwen en een aantal bijgebouwen verwoest.
Reuters / Max Whittaker
Zich verspreidende vlammen bij een huis in Lower Lake, waar de brand is ontstaan.
Justin Sullivan/Getty Images/AFP
Een brandweerman trekt een slang verder het gebied in. Door geulen te graven en gebied al nat te maken, probeert Cal Fire de brand onder controle te krijgen.
Reuters/ Max Whittaker
Brandweermannen graven een geul, die verdere verspreiding van het vuur moet voorkomen.
Reuters / Max Whittaker
Naar het droge gebied moet constant water worden aangevoerd om brandlijn te kunnen aanleggen en om de kleinere uitlopers van de brand te kunnen blussen.
Justin Sullivan/Getty Images/AFP
Van het gebied dat in brand staat, zegt Cal Fire maar 5 procent onder controle te hebben.
Reuters / Max Whittaker
Een helikopter gooit water op Rocky.
Reuters / Max Whittaker
Een brandweerman rent naar een wagen die dreigt te worden opgeslokt door het vuur.
Reuters / Max Whittaker
Brandweerlieden bekijken het hete vuur bij Lower Lake van een afstand.
Reuters / Max Whittaker
Een fotograaf maakt een foto in Lower Lake, Californië. Ten oosten van die plaats ontstond de brand.
Justin Sullivan/Getty Images/AFP