Boete Delta Lloyd terecht, DNB moet bestuurder opnieuw keuren

De boete van bijna 23 miljoen euro die De Nederlandsche Bank (DNB) aan Delta Lloyd heeft opgelegd is terecht. Dat bepaalde de rechtbank in Rotterdam vrijdag. Het door DNB geëiste vertrek van financieel directeur Emiel Roozen is voorlopig van de baan. De procedure op basis waarvan DNB dat besluit vorig jaar heeft genomen, moet opnieuw, oordeelde de rechtbank.

Eind vorig jaar legde DNB de hoogste boete uit haar geschiedenis op aan de verzekeraar, omdat die geld zou hebben verdiend aan handel op basis van vertrouwelijke informatie. Ook besloot de toezichthouder dat Roozen uiterlijk per 2016 weg moet. Uit een hertoetsingsprocedure zou gebleken zijn dat hij ongeschikt is voor de baan.

Delta Lloyd vocht beide besluiten aan bij de rechter, wat hoogst ongebruikelijk is voor een financiële instelling van dit formaat. De zaak gaat over de grenzen aan de macht van de toezichthouder en wordt in de financiële wereld nauwlettend gevolgd.

Vorige week maakte deze krant bekend dat DNB vorig jaar een groot deel van de top van het bedrijf onder druk heeft gezet om te vertrekken. Behalve Roozen ging het om topman Niek Hoek, hoofd beleggingen Alex Otto en diens rechterhand Peter Knoeff. De laatste drie stapten vrijwillig op.

In juni 2012 verkocht Delta Lloyd voor honderden miljoenen euro’s aan financiële instrumenten die de verzekeraar moesten indekken tegen renteschommelingen. Dit gebeurde in de aanloop naar een besluit van DNB om een vaste rekenrente in te voeren. Dat zou een lagere risicodekking mogelijk maken. Volgens DNB heeft Delta Lloyd geprofiteerd van vertrouwelijke informatie die van DNB afkomstig was.

De rechtbank hield de boete overeind. Het bedrag is iets verlaagd, van 22,8 naar 22,68 miljoen euro.

Verdere informatie is vrijdag niet gepubliceerd. Dat gebeurt maandag, nadat de partijen bij de rechtbank verzoeken hebben kunnen indienen tot aanpassing van de tekst. Delta Lloyd en DNB wilden vrijdag niet reageren. Guido Roth, advocaat van Roozen, is „tevreden dat de rechtbank heeft gezien dat de hertoetsingsprocedure niet goed is gegaan.”

DNB toetst bestuurders van financiële instellingen voordat zij aantreden op hun betrouwbaarheid en geschiktheid, en kan dat herhalen als zij daar aanleiding toe ziet. Vorig jaar heeft de toezichthouder Roozen ‘afgetoetst’ en het bezwaar van Delta Lloyd afgewezen. Die bezwaarprocedure moet nu nogmaals doorlopen worden, zegt de rechtbank.

    • Chris Hensen
    • Hanneke Chin-A-Fo