Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Geopolitiek

Opiniestuk opgepikt, koren op molen van politici Rusland

Illustraties Cyprian Koscielniak

Het artikel van Ab Gietelink over dat het Westen het recht op zelfbeschikking van de Krim miskent, is niet onopgemerkt gebleven. Het was Ruslandkenners al opgevallen dat met het plaatsen van het artikel een zeer afwijkend geluid klonk in NRC Handelsblad.

Op 28 juli citeerde het vooraanstaande Russische Persagentschap/digitale nieuwsvoorziening RIA Novosti triomfantelijk uit het opinieartikel van Gietelink. Immers, hetgeen hij schrijft is koren op de molen van Russische politici. Het is de Russen niet zozeer om Gietelink te doen, maar wel om het feit dat hem een podium wordt geboden in een gerenommeerd Nederlands landelijk dagblad.

Zo komt de tekst van Gietelink, met een grote foto van Poetin erbij, in de Russische krant terug: „De Nederlandse uitgave van Handelsblad merkt op dat de westerse politici verstrikt zijn geraakt in hun eigen selectieve wantrouwen en het meten met dubbele standaarden met betrekking tot hun handelen in de internationale arena, waarmee ze de leiders van grote Aziatische landen en Latijns-Amerika steeds verder van zich afduwen.”

Vervolgens wordt nog gezegd: „De wereld staat voor een tendens van nieuwe grenzen binnen bestaande staten op basis van het realiseren van het recht op zelfbeschikking, aldus de columnist in Ab Gietelink in de Nederlandse krant NRC Handelsblad.”

Ook andere citaten van Gietelink worden genoemd en geanalyseerd, zoals: „Waarom ontzegt het Westen de bevolking van Abchazië en Zuid-Ossetië in Georgië en Loehansk en Donetsk in Oekraïne het recht op zelfbeschikking door een referendum?” En: „Dat de VN regels en procedures moeten opstellen die tegemoet komen aan de legitieme ambities van afscheidingsbewegingen om grenzen te herkennen.”

In het Russisch klinkt dit nog meer dan in het Nederlands als een oekaze aan de VN. Rusland is voor de EU ondertussen een van de grootste ‘hoofdpijndossiers’. Zo ongeveer elke ondernemer in de EU die zaken doet met Rusland wordt zwaar getroffen door de sancties tegen Rusland, Oost-Oekraïne en de Krim. Zolang de Krim Russisch is, zullen de sancties niet worden opgeheven. Althans, dat is het huidige standpunt en een van de voorwaarden voor handhaving van de sancties. Met het bieden van een platform door NRC Handelsblad aan columnisten die een ‘tegengeluid’ laten horen, worden indirect het EU-beleid en de sancties ondermijnd en wordt Rusland gesterkt in haar idee dat zij goed bezig is.

Advocaat en slavist te Amsterdam, gespecialiseerd in het sanctierecht tegen Rusland, Oost-Oekraine en de Krim

Medische privacy

Verzekeraars aanpakken

Hoogleraar Gezondheidsrecht Martin Buijsen schreef dat het kabinet het medisch beroepsgeheim wettelijk verder wil inperken (23/7). Wanneer maken wij als patiënt een vuist tegen deze uitholling van de privacy? Al met de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006 heeft de minister de wet dusdanig aangepast dat zorgverzekeraars, onder het mom van fraudebestrijding, inzage kunnen krijgen in medische dossiers, zonder toestemming van de patiënt. Fraudebestrijding prima, maar niet ten koste van de medische privacy van de patiënt. Mogelijk is uw eerste reactie dat u niets te verbergen heeft, maar wat als u straks niet meer kan overstappen van zorgverzekeraar of als u geen of een beperkte uitkering van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgt? Bovendien: hoe weet u of en welke verzekeringsinstanties te vertrouwen zijn? Deze voor ons niet te controleren instanties hebben wel onze gegevens in bezit. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat informatie die zij met dokters, psychiaters, apothekers en andere zorgverleners delen, vertrouwelijk blijft. Hoe kan er een goede vertrouwensrelatie worden opgebouwd tussen patiënt en behandelaar, als eerstgenoemde weet dat diagnose- en behandelinformatie terechtkomt bij medewerkers van de zorgverzekeraar? De huidige regelgeving waarborgt de vertrouwelijkheid onvoldoende. Het wordt tijd dat de overheid nieuwe regels maakt die ongebreidelde verwerking van medische gegevens door zorgverzekeraars aan banden legt. Ik roep dan ook alle patiënten op om een vuist te maken en collectief op te komen voor haar/zijn eigen privacy in de zorg.

Mr. Anique van den Bosch

Help oudere mobiel te zijn

Noem ergens in de wereld de naam van de stad ‘Amsterdam’ en de glimlach verschijnt. Dat is de stad waar alles kan, waar alles mag en waar iedereen van elkaar houdt. Het sociale gezicht van Amsterdam is fameus.

Maar voor de oudere bewoner die een leven lang zijn verplichtingen is nagekomen, valt er weinig te verwachten.

Tientallen jaren geleden werd besloten de auto uit de binnenstad te weren. Daar waren de bewoners blij mee. Er werd weer gefietst, er kwam een extra tram, er werd een speciaal busje aangeschaft om langs de grachten mensen te vervoeren. Een mooi gebaar dat binnen enkele jaren weer werd wegbezuinigd.

De fiets was inmiddels aan eigen succes ten onder gegaan. Stallen bleek onmogelijken fietsen in de binnenstad gaat gepaard met gevaar voor eigen leven. Scooters die je snijden, bakfietsen die je wegduwen en studenten die voor je langs schieten.

Dan de tram. Dit jaar heeft het GVB verschillende haltes opgeheven, want het vervoer moest worden versneld. Meer inkomsten genereren.

De auto is weggedaan, de fiets is te gevaarlijk, de tram is te ver weg voor de oudere bewoner die niet meer flitsend langs de stoepen raast.

Ik heb de afgelopen jaren in de Zuid-Franse stad Aix-en-Provence mijn vakantie doorgebracht en daar kun je zien hoe het moet. Er staan witte elektrische wagentjes van kunststof, Les Diablines, op een vaste plaats in de stad. Ze worden bestuurd door studenten. Drie verschillende routes worden gereden, dagelijks van 9:00 tot 21:00 uur. De passagiers stappen tijdens de route in, betalen 60 cent, en rijden mee tot waar ze moeten zijn. Dat is nog eens sociaal voor de oudere medemens. Het leven ziet er anders uit als je overal kan komen.

Cora Duin

Tewerkstelling

Uitspraak met gevolgen

De rechtbank Breda heeft enkele dagen geleden een opmerkelijke uitspraak gedaan met mogelijk zeer verstrekkende gevolgen– niet alleen voor het tewerkstellingsvergunningsbeleid van minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), maar ook voor de staatskas en de individuele ondernemer. De rechtbank heeft namelijk geoordeeld dat het te werk stellen van Roemenen niet vergunningplichtig is. Dat geldt daarmee ook voor andere nieuwe toetreders tot de EU, zoals Bulgaren en Kroaten. Zij kwam tot deze uitspraak onder verwijzing naar een oud verdrag met Japan uit 1912 en een meer recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dit betekent dat boetes in vergelijkbare gevallen niet meer kunnen worden opgelegd.

Als de afdeling bestuursrechtspraak deze uitspraak zou bevestigen, heeft dat grote gevolgen. Daarom valt te verwachten dat de afdeling tot een zeer afgewogen uitspraak zal willen komen. Daarbij is niet uit te sluiten dat zij eerst prejudiciële vragen zal stellen aan het Europese Hof van Justitie.

Het is wenselijk dat, hangende deze uitspraken, de minister zich zeer terughoudend opstelt in het door SZW opleggen van boetes in (nieuwe) vergelijkbare kwesties.

Het gevolg hiervan is ook dat alle in vergelijkbare gevallen reeds opgelegde en betaalde boetes zonder rechtsgrond, derhalve onverschuldigd, zijn betaald. Partijen die in een vergelijkbaar geval reeds een boete hebben betaald, zouden zich om die reden tot het ministerie kunnen wenden en kunnen vorderen dat het reeds door hen betaalde bedrag binnen een redelijke termijn zal worden terugbetaald.

Voldoet het ministerie hieraan niet binnen de gestelde termijn, dan is het het in verzuim en is het tevens de wettelijke rente verschuldigd over de periode waarin dat het geval is.

Het gaat hier overigens niet om geringe bedragen. Inmiddels zou het ministerie in vergelijkbare gevallen in de afgelopen jaren circa 200 miljoen euro aan boetes hebben geïncasseerd.

Mr. C.A.H. van de Sanden Advocaat handhavingsrecht te Amsterdam

Mr. J. Hellinga Advocaat ondernemingsrechtte Capelle a/d Ijssel