Warmte leidde begin juli tot piek in Belgische sterfgevallen

De recente hittegolf en hoge ozonconcentraties hebben gezorgd voor een piek in het sterftecijfer in België. Het Belgische Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) schat dat er tussen 30 juni en 5 juli 410 mensen extra zijn overleden. Dat is 26 procent meer dan normaal en het hoogste sterftecijfer in de afgelopen tien jaar. Alle leeftijdsgroepen werden getroffen, maar de ‘oversterfte’ was het hoogst onder ouderen boven de 85 jaar. Daar was sprake van 33 procent meer sterftegevallen dan normaal. Bij hitte zijn het meestal mensen die al verzwakt zijn, die komen te overlijden. (ANP)