Tekort van miljoenen euro’s in jeugdhulp

Zeventien gemeenten in Zuid-Holland Zuid, waaronder Dordrecht en Zwijndrecht, stevenen af op een tekort voor de jeugdhulp in de regio. Bij ongewijzigd beleid wordt het totale budget van 107 miljoen voor dit jaar met 6,6 miljoen euro overschreden.

Dat heeft de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, waarin de gemeenten zich hebben verenigd om jeugdhulp in de regio te coördineren, laten weten in een brief aan zorgaanbieders.

Een van de redenen voor het tekort is dat de kosten voor hoogspecialistische zorg, bijvoorbeeld de behandeling van anorexia, hoger uitvallen dan begroot: 7 miljoen in plaats van 4 miljoen euro. Sinds 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare kinderen.

Om de kosten terug te dringen worden contracten met jeugdhulpinstellingen die ‘onderproduceren’ (vanaf 10 procent minder dan geraamd) nog voor half augustus naar beneden bijgesteld. Ook wordt ‘overproductie’ niet vergoed. Dat is bijvoorbeeld een probleem in de crisisopvang voor kinderen in de regio, die voller raakt. Bij het Dordtse Yulius is de instroom met 10 procent toegenomen.

Mogelijk een cliëntenstop

Serviceorganisatie Jeugd ZHZ vraagt de aanbieders die overproduceren contact op te nemen om een cliëntenstop te bespreken. Dat laatste kan niet bij crisiszorg, zegt Ronald Buijs, directeur van Yulius.

„Het gaat hier om kinderen met zware psychiatrische klachten, om acute situaties die je direct moet behandelen. Ze zijn een gevaar voor zichzelf en hun omgeving. Die kun je niet weigeren.”

Om te voorkomen dat het budget wordt overschreden, wordt verder een extra bezuiniging van 2 procent toegepast, bovenop de bezuiniging van 6 procent die al gold voor dit jaar. Hoe de zorgaanbieders deze korting invullen, mogen zij zelf bepalen.

Volgens Buijs is de hogere instroom bij de crisisopvang niet uniek voor de regio Zuid-Holland Zuid. „Dat zien we landelijk”, zegt hij. „Wij stellen dat crisisopvang gewoon beschikbaar moet zijn.”

Daarom stapt de sector ggz-psychiatrie naar de door staatssecretaris Martin van Rijn (Zorg, PvdA) opgerichte Transitie Autoriteit Jeugd.

    • Laura Klompenhouwer
    • Michiel Dekker