Bonden verliezen zaak over flitsfaillissement van garnalenbedrijf

Bij het flitsfaillissement van garnalenverwerker Heiploeg, waarbij veel mensen hun baan verloren, is volgens de rechter geen misbruik gemaakt van het faillissementsrecht. Heiploeg ging failliet en maakte in januari 2014 direct een doorstart met een investering van het visserijbedrijf Parleviet & Van der Plas (P&P). Volgens de rechter is de doorstart correct verlopen.

Prinses Beatrix (toen nog koningin) krijgt een rondleiding door de visafslag. De directeur van de visafslag geeft uitleg bij de garnalensorteermachines en de ijsproductie.
Prinses Beatrix (toen nog koningin) krijgt een rondleiding door de visafslag. De directeur van de visafslag geeft uitleg bij de garnalensorteermachines en de ijsproductie. Foto ANP / Robin Utrecht

Bij het flitsfaillissement van garnalenverwerker Heiploeg, waarbij veel mensen hun baan verloren, is volgens de rechter geen misbruik gemaakt van het faillissementsrecht. Dat oordeelde de rechtbank in Almelo vandaag.

Volgens de rechter is de doorstart van de Groningse garnalenverwerker op een correcte manier verlopen. Vakbond FNV gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.

Direct een doorstart

Heiploeg ging failliet en maakte in januari 2014 direct een doorstart met een investering van het visserijbedrijf Parlevliet & Van der Plas (P&P). Daarbij werden negentig werknemers ontslagen. 210 personeelsleden konden bij Heiploeg blijven werken tegen versoberde arbeidsvoorwaarden.

Zo werden bijvoorbeeld atv-dagen en ouderendagen geschrapt en leverden personeelsleden in op hun eindejaarsuitkering.

De bonden zien de doorstart van het bedrijf als een overgang van onderneming. In dat geval hadden de overgebleven werknemers hun arbeidsvoorwaarden van voor het faillissement moeten behouden. Ook vinden de bonden het ontslag van de negentig werknemers onterecht. FNV-bestuurder Petra Zuidema zegt:

“Het hele proces voltrok zich in zeer korte tijd, volledig buiten het zicht van ondernemingsraad en vakbonden. De belangen van de werknemers speelden daarbij een ondergeschikte rol. Het productieproces heeft geen moment stilgelegen, de organisatiestructuur is dezelfde, de klanten zijn nog steeds dezelfde. Daarom zijn wij van mening dat er sprake was van ‘overgang van onderneming.”

De rechter oordeelt anders

Maar de rechter is het daar dus niet mee eens. “De bedrijven van Heiploeg en haar BV’s zijn pas overgegaan naar Parlevliet & Van der Plas na het uitspreken van het faillissement. Dat daarbij misbruik van het faillissementsrecht is gemaakt, is niet gebleken”, zo staat in de uitspraak.

Daarmee is de overname volgens de wet en de Europese richtlijn verlopen.

“De bepalingen die gelden bij een gewone overgang van een onderneming gelden niet. De werknemers hebben geen recht op behoud van hun baan of arbeidsvoorwaarden.”

Vakbondsbestuurder Zuidema is teleurgesteld:

“Het kan niet zo zijn dat pre-pack gebruikt gaat worden door bedrijven om te reorganiseren ten koste van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers.”

Pre-packprocedure

De overname is volgens een zogenoemde pre-packprocedure verlopen. De stille bewindvoerder werkt dan in het geheim aan de voorbereiding van een doorstart. “De versobering van de arbeidsvoorwaarden was onontkoombaar om het doorstartende bedrijf weer rendabel te kunnen laten functioneren, hoe pijnlijk ook voor degenen die dit raakt”, zegt investeerder P&P.

Er wordt in die fase al gesproken met geïnteresseerde overnamekandidaten. Zo’n ‘flitsfaillissement’ is eerder ook toegepast bij kinderdagverblijf Estro, schoenenketen Van Dalen en winkelketen Harense Smid.

Er is door de bonden vaker kritiek geuit op deze werkwijze. Het toepassen van een pre-pack is nog niet in de Nederlandse wet opgenomen. Er wordt nog gewerkt aan wetgeving en er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

    • Carlijn Vis