‘Ontheffing nodig voor onthoofden zeehond’

Dat schreef de NOS op zijn site.

None

De aanleiding

Vorige week werden op een eilandje in het Grevelingenmeer in Zeeland twee zeehonden gevonden. Zonder kop. De twee lagen keurig naast elkaar. Duikers maakten foto’s die op Facebook verschenen. ‘Luguber’ en ‘verdacht’ schreven boze mensen.

De NOS vroeg het aan Jaap van der Hiele van natuurorganisatie Eerste Hulp bij Zeezoogdieren. Die ziet wel vaker dieren zonder kop. De NOS schreef: „Voor het onthoofden van dode zeehonden is een ontheffing nodig, die eenvoudig te krijgen is.”

Bestaan er ontheffingen voor het onthoofden van zeehonden? En zijn die echt zo makkelijk te krijgen?

Waar is het op gebaseerd?

Hoe dat met die ontheffing zit? Als je een beschermde diersoort wilt meenemen, heb je toestemming nodig, zegt Jaap van der Hiele. Daarvoor ga je naar de politie. Van der Hiele zag dit jaar al zo’n twintig beesten zonder kop – bruinvissen, zeehonden. De ene keer komt het door aaseters, zoals de zeearend. „De andere keer is het een verzamelaar of een museum.”

En, klopt het?

Niet helemaal. Een ontheffing voor het onthoofden van zeehonden bestaat niet. Er zijn wel regels voor dode dieren. Een dode zeehond mag je niet zomaar in huis hebben. Dus ook niet de kop. Dat geldt voor alle beschermde dode dieren. De Flora- en faunawet verbiedt dat.

Je mag wel een zeehond laten prepareren door een bevoegde preparateur. Je moet daarvoor een Vervoersverklaring hebben, die je haalt bij het politiebureau. De politie stelt daarin vast dat ‘het betrokken dier een natuurlijke dood is gestorven’ of ‘buiten schuld of medeweten van de houder is omgekomen’. Met die verklaring mag je het dier vervoeren – en ben je bovendien verplicht het binnen drie dagen naar de preparateur te brengen. Dat is de ‘ontheffing’ die Van der Hiele bedoelt. En die krijg je dus inderdaad ‘eenvoudig’.

Maar: de kop van de romp halen, mag dat ook? Nee, dat mag niet, laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland weten. Behalve als je er een ontheffing voor hebt – en die is dan weer niet zo eenvoudig te krijgen. Die is er voor bijvoorbeeld musea en onderzoeksinstellingen.

Geen enkele preparateur of boswachter die we raadpleegden twijfelt er aan of de beesten al dood waren voor ze werden onthoofd. Staatbosbeheer laat weten: twee van de drie dode zeehonden waren ‘al eerder (met hoofd) gesignaleerd’.

Conclusie

Een dode zeehond zomaar meenemen is verboden. Daarvoor heb je een Vervoersverklaring nodig. Die haal je bij de politie. Zelf de zeehond onthoofden mag niet. Daarom beoordelen we de uitspraak als onwaar.

    • Lineke Nieber