‘Leger des Heils druk door zorgbezuingingen’

Het Leger des Heils krijgt het door bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg steeds drukker.

ANP / Robin van Lonkhuijsen

Het Leger des Heils neemt steeds meer ambulante zorg op zich, terwijl er op de geestelijke gezondheidszorg wordt bezuinigd.

Dat schrijft de Volkskrant vanochtend. Vooral cliënten met complexe en gecombineerde problemen als verslaving, psychiatrische aandoeningen en hoge schulden, die nauwelijks zelfstandig kunnen functioneren, vallen vaker terug op hulp van het Leger des Heils.

In 2014 verleende het Leger des Heils hulp aan 57.764 mensen; een jaar eerder waren dat er 54.964. Er werden 5,5 miljoen maaltijden verstrekt, waarvan ruim 720.000 gratis.

Vooral in Amsterdam is het merkbaar drukker. In 2014 nam daar het aantal uren ambulante psychosociale zorg met 8 procent toe. Het aantal uren ambulante gezinsbegeleiding steeg met 19 procent; het aantal cliënten steeg van 1.468 tot 1.658, zo blijkt uit het Amsterdamse jaarverslag.

OGGZ Thuiszorg begeleidt mensen in de thuissituatie die te kampen hebben met een combinatie van problemen, zoals sociaal isolement, een verslaving en/of een psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Hun woning is in verval geraakt, ze hebben weinig sociale contacten en hebben meestal veel schulden. Ook kunnen somatische problemen of een slechte mate van persoonlijke verzorging een rol spelen.

‘Tussen wal en schip’

Een ‘nieuwe groep’ hulpbehoevenden dreigt volgens directeur zorg en welzijn Harry Doef tussen de wal en het schip te vallen door bezuinigingen in de reguliere zorg, verschuiving van zorg in instellingen naar zorg aan huis, en een verhoogd eigen risico van de zorgverzekering.

Het Leger des Heils is een evangelisch kerkgenootschap dat hulp biedt aan burgers die geen familie of vrienden hebben om op terug te vallen. Dit wordt voornamelijk gefinancierd door verzekeraars, zorgkantoren en uit overheidssubsidie. Vorig jaar waren er bijna 6.000 medewerkers in dienst en bijna 12.000 vrijwilligers actief. Ruim 235.000 huishoudens geven een financiële bijdrage. De kosten van de activiteiten van het Leger des Heils waren vorig jaar ruim 343 miljoen.

    • Mirjam Remie