Minder winst voor Gasunie

Transporteur Gasunie boekte volgens de directie een „solide” resultaat.
Transporteur Gasunie boekte volgens de directie een „solide” resultaat. Foto Gasunie

De verlaagde gasproductie uit het Groningenveld mist haar uitwerking niet op de winst van het gastransportbedrijf Gasunie. Afgelopen halfjaar daalde de nettowinst ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar met 31 miljoen euro naar 326 miljoen euro. Het getransporteerde volume was in de eerste zes maanden 607 TWh tegen 621 TWh in dezelfde periode een jaar eerder. De productie uit het Groningenveld is op last van minister Kamp (Economische Zaken, VVD) dit jaar teruggedraaid in verband met aardbevingsgevaar. Los hiervan staat de winst ook onder druk door hogere kosten. Gasunie voert op dit moment een ingrijpend onderhouds- en vervangingsprogramma uit. Bestuursvoorzitter Han Fennema noemde het resultaat desondanks „solide”. Met de vervanging van oudere onderdelen zal de infrastructuur van Gasunie volgens Fennema „ook op de lange termijn een belangrijke bijdrage kunnen blijven leveren aan de energievoorziening in Noordwest-Europa”. (NRC)