Dagkalender van de Wereldliteratuur: een Bommelquiz zonder beuzelpraat

Ollie B. Bommel (ILL: Marten Toonder)

De tiende sterfdag van stripmaker Marten Toonder (1912-2005) is een goede reden om een quiz te wijden aan de personages uit zijn Bommelstrips. Van welke figuren zijn de volgende typerende uitspraken? Morgen de oplossing.
1) Hm
2) Praw
3) Parbleu
4) Wat enigjes
5) Ach mallerd
6) Bij Zazel en Iod
7) Zaken zijn zaken
8) Een groot denkraam
9) Welk een beuzelpraat
10) Een heer moet alles alleen doen

a) Professor Prlwytzkofski
b) Markies de Cantecler
c) Professor Sickbock
d) Wammes Waggel
e) Juffrouw Doddel
f) Heer Bommel
g) Hocus P. Pas
h) Tom Poes
i) Bul Super
j) Kwetal

    • Pieter Steinz