Teeven is vooral thuis in de buitenlandse narcoticahandel

Ik weet, het is usance dat politici ministersposten bezetten waarvoor men niet per se gekwalificeerd is. Maar soms wordt het toch te gortig. Bioloog Plasterk runt na OCW nu Binnenlandse Zaken. Henk Kamp blijkt een universeel genie. Deze ex-FIOD-rechercheur heeft namelijk verstand van defensie, ruimtelijke ordening, sociale zaken en ook algemene economie.

De volgende in dit rijtje is Fred Teeven. Crime fighter Fred Teeven blijkt nu woordvoerder buitenlandse handel en licht ons in die hoedanigheid op de opiniepagina van 23/7 voor over de zegeningen van het TTIP-verdrag.

Mij lijkt het dat het enige soort buitenlandse handel waar Teeven werkelijk verstand van heeft de handel in narcotica betreft.

Teeven verzwijgt ISDS

Over TTIP is veel te zeggen, maar er kan geen enkel misverstand bestaan over ISDS (Inter-State Dispute Settlement), een uiterst gevaarlijk onderdeel van dit handelsverdrag. ISDS schuift namelijk alle relevante wetgeving, zowel de Nederlandse, als de Europese, alsook de Amerikaanse met één klap opzij. Voorbeeld: de Kamer besluit dat boren naar schaliegas niet kan worden toegestaan in verband met vervuiling van het grondwater. Nu kan de multinational-oliemaatschappij, die van plan was naar schaliegas te boren, bij de Nederlandse staat een miljardenclaim indienen wegens gemiste winsten. Dit wordt dan voorgelegd aan een commissie van… drie advocaten waarvan één in dienst is van de oliemaatschappij. Tegen de uitspraak bestaat geen beroep.

Of: Nederland wil de invoer en het gebruik van een giftig, kankerverwekkend middel van Monsanto verbieden, maar durft dit niet door te zetten vanwege de te verwachten claim van Monsanto.

U gelooft het niet, maar nu al procedeert Philip Morris tegen de antirookwetgeving van Australië en Uruguay omdat deze wetgeving de belangen van Philip Morris schaadt. Nieuw Zeeland ziet daarom nu af van zijn plan om de Australische wetgeving te volgen. Ergerlijk in deze hele kwestie is dat Europa geen vuist durft te maken, omdat Amerika niet van plan is het ISDS te laten vallen. Is het niet wonderlijk dat de ex-staatssecretaris van Justitie zo weinig waarde hecht aan bestaande wetgeving en rechtsorde en het ISDS zorgvuldig buiten beschouwing laat?

Lars van Hall Econoom

Koopzondag Ede

Uitslag niet genegeerd

Het beeld van Ede dat in het hoofdartikel van 21 juli wordt geschetst, dient genuanceerd te worden. Niet Ede-stad, maar de gemeente Ede telt 111.000 inwoners. In de plaats Ede wonen zo’n 70.000 mensen. Verder was vanouds de CHU in Ede de grootste partij, niet de SGP. De vorming van het CDA heeft het gestage stemmenverlies niet kunnen keren, waardoor de SGP sinds 2014 de grootste partij in de gemeente is geworden. De gemeenteraad koos onlangs met een kleine meerderheid voor 52 koopzondagen, maar alleen voor Ede Centrum. De bevolking van de plaats Ede stemde per raadgevend referendum met 54,2 procent voor openstelling op zondag, 57,5 procent stemde voor 12 koopzondagen per jaar. De conclusie van de redactie dat ‘het wringt’ dat de raad de uitslag van het referendum door de Edese raad werd genegeerd, wringt enigszins.

Janny Bloembergen-Lukkes Gepromoveerd op Paradoxale modernisering. Ede 1945-1995, groot geworden, herkenbaar gebleven

Groenhuijsen

Dit is Amerikaans racisme

Sandra Bland, de 28-jarige Afro-Amerikaanse vrouw die drie dagen na haar arrestatie in een cel overleed, werd aangehouden voor een minuscule verkeersovertreding: ze had niet aangegeven dat ze van rijbaan wisselde. Als je zwart bent, loop je een grotere kans op een bekeuring dan wanneer je blank bent. Zo ziet alledaags racisme in Amerika eruit.

Toen de zaak Ferguson ontplofte, bleek al dat mensen daar onophoudelijk werden aangehouden: de inkomsten uit bekeuringen waren belangrijk voor het stadje. We hoorden ook dat een opeenstapeling van dit soort kleine boetes voor mensen met marginale inkomens vaak leidt tot lange gevangenisstraffen die in geen verhouding staan tot de aanvankelijke overtredingen. Geen wonder dat vijf procent van alle Amerikanen in de gevangenis zit, geen wonder dat een onevenredig deel van deze mensen zwart is.

In het geval Bland leidde de aanhouding tot onnodig hard optreden van de state trooper (onthutsende video), overbrenging naar een cel en, drie dagen later, wat tot nu toe geldt als een zelfmoord. Een zwarte vrouw, opgesloten voor een futiliteit met het vooruitzicht van eindeloze problemen maakt een einde aan haar leven. We worden hier geconfronteerd met meer dan racisme, maar met een strafrechtsysteem dat niet deugt. Het is deze cocktail van racisme, een onrechtvaardig strafrechtssysteem en een bruut, gewelddadig gevangenissysteem zonder reclassering die Obama op de agenda heeft gezet.

Obama was altijd huiverig om specifiek zwarte onderwerpen aan te kaarten, maar het gaat hier om veel meer. De ontwrichting van de samenleving door het strafrechtsysteem, door de vele opgesloten zwarten en de wantoestanden in de gevangenissen gaat iedere Amerikaan aan. De president heeft een goede kans op succes, want zowel links als rechts kunnen zich verenigen op wetgeving die hier wat aan doet.

Frans Verhagen