DNB zette druk op top van Delta Lloyd om op te stappen

Na een jarenlange ruzie tussen DNB en verzekeraar Delta Lloyd dreigde de financieel toezichthouder vier kopstukken te hertoetsen.

Financieel toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft na een jarenlange vete met verzekeraar Delta Lloyd een groot deel van de top van het bedrijf onder zware druk gezet om op te stappen. Het gaat om in elk geval vier kopstukken van de Amsterdamse verzekeraar.

Van twee van hen waren de namen eerder al naar buiten gekomen. Het ging om voormalig topman Niek Hoek en financieel directeur Emiel Roozen. De andere twee, zo blijkt nu, zijn hoofd beleggingen Alex Otto en diens financiële rechterhand Peter Knoeff.

DNB dreigde begin vorig jaar alle vier te hertoetsen op hun geschiktheid en betrouwbaarheid. Hertoetsing is een zware bevoegdheid van de toezichthouder en loopt meestal niet goed af voor de betrokkene. Wie afgetoetst wordt, moet weg. Vaak wachten bestuurders dat niet af en stappen op voorhand op.

Dit blijkt uit een reconstructie van de verhoudingen in de afgelopen jaren tussen DNB en Delta Lloyd, een van de grootste verzekeraars van het land. De relatie is na de financiële crisis ernstig vertroebeld. Eind vorig jaar kwam het tot een botsing, toen DNB Delta Lloyd een recordboete oplegde van 22,8 miljoen euro voor handel op basis van geheime informatie. Die transacties, in 2012, waren aanleiding voor DNB om over te gaan tot hertoetsing.

Delta Lloyd betwist de vertrouwelijkheid van de informatie en vocht de boete bij de rechter aan. Een uitspraak wordt komende week verwacht. De zaak wordt nauwgezet gevolgd door de financiële wereld. Het is voor het eerst dat een rechter zich buigt over de grenzen aan het toezicht bij zo’n groot financieel bedrijf.

Het optreden van De Nederlandsche Bank onderstreept de assertiviteit van de toezichthouder zeven jaar na het begin van de crisis. Sindsdien is het toezicht intensiever geworden en kreeg DNB ruimere bevoegdheden.

Hoek ging begin dit jaar vrijwillig met vervroegd pensioen. Hij had zijn vertrek eind 2013 intern al aangegeven, vóór de formele dreiging met een hertoetsing. Tot die hertoetsing kwam het niet. Bij Roozen wel, en hij werd afgekeurd. Zijn toekomst hangt af van de rechtszaak. Delta Lloyd heeft zijn gedwongen vertrek ook aangevochten.

Otto is een van de meest bekende beleggers van Nederland. Hij stapte vorig jaar eveneens uit eigen beweging op, zonder hertoetst te zijn. Ook Otto was voor de dreiging met een hertoetsing, in het najaar van 2013, al in gesprek geraakt met de investeringsmaatschappij van de familie Blokker, waar hij nu directeur is. Knoeff heeft inmiddels een andere functie bij Delta Lloyd. Ook hij is niet hertoetst.

Kern van het onderliggende conflict was dat de toezichthouder vond dat Delta Lloyd te veel beleggingsrisico nam met het geld van polishouders. Delta Lloyd betwistte dat en vond dat DNB was doorgeslagen in haar taakopvatting. Onder Hoeks opvolger, ex-ING’er Hans van der Noordaa, heeft Delta Lloyd de beleggingsrisico’s verder afgebouwd.