Korpschef: agent moet kalm blijven

Rechtszaken tegen schietende dienders leiden tot onrust onder agenten. Hun baas waarschuwt voor ‘escalatie’.

De korpschef van de Nationale Politie Gerard Bouman roept de Nederlandse agenten op „het hoofd koel te houden en het gezond verstand erbij te houden”. De baas van de politie wil „escalatie voorkomen”.

In een blog op het besloten intranet van de politie vraagt hij agenten „generalisaties over de rechtspraak in ons land” te vermijden. De korpschef komt met zijn oproep naar aanleiding van de veroordeling vrijdag door de rechtbank Limburg van een agent tot twee jaar onvoorwaardelijke celstraf. De rechtbank verweet de agent bij een aanhouding onnodig op de bijrijder in een auto te hebben geschoten.

Die celstraf voor een agent heeft tot veel onrust en woede geleid onder de politie. Agenten voelen zich door rechtspraak en politiek in de steek gelaten. Op sites van politievakbonden en het intranet van de politie geven agenten lucht aan „heftige emoties” zoals Bouman dit noemt.

De Telegraaf meldde vanmorgen dat de hoofdofficier van justitie in Maastricht in een vertrouwelijke brief aan de lokale politiechef harde kritiek uitte op de handelwijze van de veroordeelde agent. Hij verwijt hem onder meer gebrek aan zelfbeheersing, aldus De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie pleitte desondanks in de rechtszaal voor vrijspraak van de agent.

Politiechef Bouman waarschuwt in zijn blog voor de „valkuil van emotionele ontboezemingen” door al te ongenuanceerd te klagen over „gebrek aan erkenning en over het vertekende beeld dat (sociale) media al te vaak van ons werk en onze mentaliteit schetsen”. De korpschef waarschuwt voor „ongepaste bewoordingen” in de (sociale) media. „Zulke uitlatingen zijn onjuist, misplaatst en brengen ons niet verder”. Bouman wijst er op dat „het laatste woord” over de toelaatbaarheid van geweldsuitoefening door de politie aan de rechter is. Hij zegt wel een „vurig pleitbezorger te zijn van een grondige herziening van het stelsel rond de Ambtsinstructie”.

Bouman wil speciale regels voor agenten die geweld gebruiken. Nu worden zij beoordeeld op basis van strafrechtelijke regels die ook voor normale burgers gelden. Voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP pleit voor het direct aanmerken van agenten als verdachten na een schietincident. Het klinkt misschien niet plezierig, maar volgens Van de Kamp biedt de status van verdachte betere juridische bescherming dan de huidige procedure. Nu wordt een agent die heeft geschoten eerst als getuige gehoord.

Bouman: „Wie naar eer en geweten volgens professionele maatstaven doet wat hem of haar te doen staat, kan op het korps en mij rekenen. Wij gaan onze verantwoordelijkheid voor eventuele fouten niet uit de weg. Tegelijkertijd willen wij erop kunnen en mogen rekenen dat onafhankelijke toetsing altijd oog heeft voor de specifieke aard en omstandigheden van ons werk. Niemand van ons loopt voor zichzelf op straat”.

    • Marcel Haenen