Redacteuren Omrop Fryslân zakken voor Friese taaltoets

Tientallen redacteuren van Omrop Fryslân gaan in januari op cursus om het Fries beter te leren schrijven en spreken. Op een afgenomen taaltoets bleek dat tweederde van de 120 medewerkers een onvoldoende scoorde op grammatica en spelling. „Al lag de norm behoorlijk hoog”, nuanceert hoofdredacteur Klaas Geert Bakker van de Friese omroep het resultaat. „Om een voldoende te halen moest je een 8,5 of hoger halen. Ik denk dat bij veel andere omroepen en kranten die score in het Nederlands ook niet wordt gehaald.” Toch was het even slikken, geeft directeur Jan Koster toe. De Friese omroep wordt immers gezien als hoeder van de Friese taal. Daarom blijft ‘geef’ (zuiver) Fries het doel. Bakker en Koster vinden anderzijds dat het medium wel toegankelijk moet blijven. „We zijn een mediabedrijf en geen taalinstituut”, aldus Koster. „Een woord als ‘miammel’, (mier red.) zullen we bijvoorbeeld niet snel gebruiken, want dat kent geen Fries.” (NRC)