Britten vinden fragmenten koran van zeker 1.370 jaar oud

None

Zonder dat medewerkers het wisten, beschikte de University of Birmingham al bijna een eeuw over een unieke schat: mogelijk de oudste koranfragmenten ter wereld. Met koolstofdatering kon worden vastgesteld dat het document minstens 1.370 jaar oud is. Het fragment in oud-Arabisch schrift zou daarmee in 645 of eerder geschreven zijn. In theorie zou dit kunnen overlappen met de tijd waarin Mohammed, grondlegger van de islam, leefde (570-632) en volgens de overlevering de Koran geopenbaard kreeg. Een promovendus kwam het document per toeval tegen. De fragmenten zijn geschreven op schapen- of geitenvel en nog goed leesbaar. Of het echt om de oudste koran gaat, durven onderzoekers niet met zekerheid te zeggen. Met koolstofdatering is vast te stellen uit welke periode een document komt, maar een exact jaartal niet. Maar zelfs als het ‘pas’ van het laatst geschatte jaartal – 645 – dateert, behoort het tot de oudste fragmenten die ooit zijn gevonden. (NRC)