Korpschef Bouman roept agenten op ‘het hoofd koel te houden’

De korpschef van de Nationale Politie Gerard Bouman roept de Nederlandse agenten op “het hoofd koel te houden en het gezond verstand erbij te houden”. De baas van de politie wil naar eigen zeggen “escalatie voorkomen”. Dat schrijft hij in een blog op het intranet van de politie, naar aanleiding van de veroordeling van een agent tot een celstraf van twee jaar.

Korpschef Gerard Bouman van de nationale politie tijdens een Kamerdebat over de Politie.
Korpschef Gerard Bouman van de nationale politie tijdens een Kamerdebat over de Politie. Foto: ANP / Bart Maat

De korpschef van de Nationale Politie Gerard Bouman roept de Nederlandse agenten op “het hoofd koel te houden en het gezond verstand erbij te houden”. De baas van de politie wil naar eigen zeggen “escalatie voorkomen”.

Aanleiding: agent krijgt twee jaar cel

In een blog op het intranet van de politie vraagt hij agenten “generalisaties over de rechtspraak in ons land” te vermijden. De korpschef komt met zijn oproep naar aanleiding van de veroordeling afgelopen vrijdag door de rechtbank Limburg van een agent tot een celstraf van twee jaar. De rechtbank verweet hem bij een aanhouding onnodig op de bijrijder in een auto te hebben geschoten.

Die celstraf voor een agent heeft tot veel onrust en woede geleid onder de politie. Agenten voelen zich door rechtspraak en politiek in de steek gelaten. Op sites van politievakbonden en het intranet van de politie geven agenten lucht aan “heftige emoties” zoals Bouman dit noemt.

Bouman waarschuwt voor de “valkuil van emotionele ontboezemingen” door al te ongenuanceerd te klagen over “gebrek aan erkenning en over het vertekende beeld dat (sociale) media al te vaak van ons werk en onze mentaliteit schetsen”. De korpschef waarschuwt voor “ongepaste bewoordingen” in de (sociale) media. “Zulke uitlatingen zijn onjuist, misplaatst en brengen ons niet verder”.

Rechter heeft het laatste woord

De politiebaas wijst er op dat in Nederland “het laatste woord” over de toelaatbaarheid van geweldsuitoefening door de politie aan de rechter is. Bouman zegt wel een “vurig pleitbezorger te zijn van een grondige herziening van het stelsel rond de Ambtsinstructie”.

In het project Stelselherziening Geweldsaanwending werken de politie, het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie aan een herziening van de regelgeving en procedures rondom het geweldgebruik door politiemedewerkers. Bouman wil speciale regels voor agenten die geweld gebruiken. Nu worden zij beoordeeld op basis van strafrechtelijke regels die ook voor normale burgers gelden.

“Wie naar eer en geweten volgens professionele maatstaven doet wat hem of haar te doen staat, kan op het korps en mij rekenen”, schrijft Bouman.

“Wij gaan onze verantwoordelijkheid voor eventuele fouten niet uit de weg. Tegelijkertijd willen wij erop kunnen en mogen rekenen dat onafhankelijke toetsing altijd oog heeft voor de specifieke aard en omstandigheden van ons werk. Niemand van ons loopt voor zichzelf op straat.”

Morgen staan voor de rechtbank in Rotterdam twee agenten voor de strafrechter die twee jaar geleden een arrestant doodschoten.

    • Marcel Haenen