Dubbele infectie maakt malariamug gevaarlijker

Een malariamug neemt sneller en meer malariaparasieten op bij een bloedmaaltijd, als zij al eerder geïnfecteerd was met die Plasmodium-parasieten. Niet alleen ‘stapelt’ de mug daardoor verschillende parasietenvarianten in zijn lijf, maar de mug bevat na verschillende beten ook nog eens veel meer parasieten, omdat de infecties makkelijker worden opgepikt. Dat betekent dat zo’n dubbelbesmette mug malaria veel effectiever kan verspreiden.

Dat schreven Schotse en Amerikaanse onderzoekers vorige week in het blad PLOS Pathogens. Ze deden een proef waarbij muggen mochten voeden op met malaria geïnfecteerde muizen. Na vier dagen werd dat herhaald, maar ditmaal met muizen die geïnfecteerd waren met een andere malariastam. Een week later keken de onderzoekers in de muggen. Die bleken in 30 procent van de gevallen de eerste malariastam te hebben opgepikt. Van deze muggen pikte de helft ook de tweede stam op, een aanwijzing dat de infectie makkelijker ging. Verdere experimenten lieten eenzelfde patroon zien: infectie op infectie gaat makkelijker en resulteert in superbesmettelijke muggen.

Er ligt theoretisch nog een gevaar op de loer, schrijven de onderzoekers. Als één muggenbeet ‘gemengde infecties’ kan overbrengen, is het risico groter dat verschillende parasietenstammen versmelten in het zoogdierlijf. Resistentie tegen anti-malariamiddelen verspreidt zich dan makkelijker.