Kabinet wil regels woningverhuur beter afstemmen op Airbnb

Advertenties op de website van Airbnb. Foto ANP / Renko de Waal

Het kabinet gaat onderzoeken hoe particuliere woningverhuur via online platforms als Airbnb en Wimdu beter kan worden gereguleerd, zodat innovatie niet wordt belemmerd. Dat staat in een brief die minister Kamp vandaag naar de Kamer stuurde.

Het plan is onderdeel van een reeks onderzoeken die het kabinet het komend half jaar uitvoert om innovatieve ondernemers meer ruimte te geven bij het ontwikkelen en aanbieden van nieuwe producten en diensten.

Regelgeving Airbnb en Wimdu mogelijk versoepelen

Nu worden techbedrijven als taxibedrijf Uber en huizenverhuursite Airbnb vaak belemmerd door verouderde wetgeving, waarin geen rekening is gehouden met de mogelijkheden van internet.

De ministers Henk Kamp (Economische Zaken), Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) gaan verkennen hoe wetgeving vaker “toekomstbestendig” opgesteld kan worden. Er zijn nog geen concrete voorstellen, het gaat nadrukkelijk om een onderzoeksfase.

Het kabinet wil ook meer ruimte bieden aan nieuwe verdienmodellen in sectoren die onder druk staan door de digitalisering, zoals de detailhandel. Door de opkomst van online winkelen stellen consumenten andere eisen aan een bezoek aan de binnenstad en daarom onderzoekt het kabinet hoe winkels en horeca beter gecombineerd kunnen worden.

Innovatie wordt belemmerd

Kamp:

“Als wij in Nederland willen profiteren van de voordelen die vernieuwing biedt, dan moeten wij daar in onze regels ruimte voor bieden.”

Meer ruimte voor innovatie zorgt er vervolgens voor dat er nieuwe bedrijven en banen in Nederland ontstaan in plaats van elders, zo redeneert de minister.

Nu komen onder meer Airbnb en Uber regelmatig in aanvaring met de wet. In het geval van Uber bijvoorbeeld: via de app ‘uberPOP’ kunnen particulieren taxiritjes in hun eigen auto aanbieden tegen een goedkoper tarief dan reguliere taxi’s. Ondanks een verbod van de rechter gaat het bedrijf onverstoorbaar verder.

De activiteiten van Airbnb, waarop particulieren (kamers in) hun huis te huur aanbieden, zijn wereldwijd geregeld in opspraak. Hotels zien de particuliere verhuur als oneerlijke concurrentie, sociale woningen worden illegaal onderverhuurd en belangengroepen wijzen erop dat toeristen slapen in woningen van onverzekerde verhuurders.

In Nederland begon de Belastingdienst in juni een onderzoek wegens vermoedens van belastingontduiking. De fiscus denkt veel geld mis te lopen doordat mensen de inkomsten uit verhuur niet opgeven.

Amsterdam eerste gemeente die samenwerking aanging met Airbnb

De opkomst van Airbnb brengt niet alleen op landelijk niveau maar ook binnen gemeentepolitiek geregeld discussie teweeg. Amsterdam was de eerste Europese stad, in navolging van een aantal steden in de Verenigde Staten, die een samenwerking aanging met de site. Eind vorig jaar sloot de gemeente een belastingverdrag met Airbnb, waardoor over elke geboekte nacht voortaan 5 procent toeristenbelasting wordt geheven. De afspraak geldt in eerste instantie voor één jaar en zal de stad volgens wethouder Udo Kock (Financiën, D66) “enkele miljoenen” opleveren. Sinds 1 februari 2015 wordt het percentage afgetrokken van het bedrag dat de verhuurder krijgt.

Regels voor taxichauffeurs en dronevliegers al aangepast

Onlangs werd bij de herziening van de Taxiwet al rekening gehouden met de digitalisering. Zo zijn chauffeurs niet meer verplicht een papieren bonnetje te kunnen geven aan klanten; een digitale factuur mag ook. De regels voor het gebruik van drones werden ook versoepeld waardoor bedrijven, bijvoorbeeld in de landbouw, de techniek eerder kunnen inzetten.

    • Carlijn Vis