Kabinet: meer ruimte voor sites als Airbnb

Andere regels nodig met opkomst digitale deeleconomie.

Het kabinet gaat onderzoeken hoe particuliere woningverhuur op websites als Airbnb en Wimdu beter kan worden gereguleerd. Dat staat in een brief die minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De groeiende populariteit van sites als Airbnb brengt op landelijk en gemeentelijk niveau geregeld discussie teweeg.

Het onderzoek is onderdeel van een breder initiatief van het kabinet om ondernemers meer ruimte te geven bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Nu worden verhuursites als Uber (taxi’s) en Airbnb (appartementen) vaak belemmerd door verouderde wetgeving, waarin geen rekening is gehouden met de mogelijkheden van internet.

De ministers Kamp, Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) willen verkennen hoe wetgeving vaker ‘toekomstbestendig’ kan worden gemaakt. Het kabinet wil ook meer ruimte bieden aan nieuwe verdienmodellen in sectoren die lijden onder de digitalisering, zoals de detailhandel. Door de opkomst van webwinkelen stellen consumenten andere eisen aan een bezoek aan de binnenstad en daarom wordt onderzocht hoe winkels en horeca beter gecombineerd kunnen worden.

„Als wij in Nederland willen profiteren van de voordelen die vernieuwing biedt, moeten wij daar in onze regels ruimte voor bieden”, zegt Kamp. Meer ruimte voor innovatie zorgt er vervolgens voor dat er nieuwe bedrijven en banen in Nederland ontstaan in plaats van elders, zo redeneert hij.

Gemeentes worstelen met Airbnb

De activiteiten van Airbnb, waarop particulieren (kamers in) hun huis te huur aanbieden, zijn wereldwijd geregeld in opspraak. Hotels zien de particuliere verhuur als oneerlijke concurrentie, sociale woningen worden illegaal onderverhuurd en belangengroepen wijzen erop dat toeristen slapen in woningen van onverzekerde verhuurders.

In Nederland begon de Belastingdienst in juni een onderzoek wegens vermoedens van belastingontduiking. De fiscus denkt veel geld mis te lopen doordat mensen de inkomsten uit verhuur niet opgeven.

Gemeentes worstelen met de opkomst van Airbnb. Amsterdam was de eerste Europese stad, in navolging van een aantal steden in de Verenigde Staten, die een samenwerking aanging met de site. Eind vorig jaar sloot de gemeente een belastingverdrag met Airbnb, waardoor over elke geboekte nacht voortaan 5 procent toeristenbelasting wordt geheven. De afspraak geldt in eerste instantie voor één jaar en zal de stad volgens wethouder Udo Kock (Financiën, D66) „enkele miljoenen” opleveren. Sinds 1 februari 2015 wordt het percentage afgetrokken van het bedrag dat de verhuurder krijgt.

Onlangs werd bij de herziening van de Taxiwet al rekening gehouden met de digitalisering. Zo zijn chauffeurs niet meer verplicht een papieren bonnetje te kunnen geven aan klanten; een digitale factuur mag ook. De regels voor het gebruik van drones werden ook versoepeld waardoor bedrijven, bijvoorbeeld in de landbouw, de techniek eerder kunnen inzetten.