Gran Torino

None

(Clint Eastwood, 2008). Sinds de eeuwwisseling legde Clint Eastwood zich voornamelijk toe op kribbige azijnpissers die nog iets willen betekenen. Hier is hij mopperpot Walt Kowalski, veteraan van de Koreaoorlog en van Fords lopende band in Detroit, die bier drinkt op de veranda en met zijn M1-geweer een jeugdbende op de korrel neemt. Zijn trots is een Ford Gran Torino, waarin hij in 1972 de stuurkolom monteerde. Uiteindelijk wordt hij de mentor van een Vietnamese buurjongen. In Gran Torino speelt Eastwood met zijn eigen iconografie, zoals Dirty Harry (zie hiernaast).