Lekker de halve zomer vergaderen over de details

De komende weken wordt het akkoord met Griekenland uitgewerkt.

Tientallen Brusselse ambtenaren moeten hun vakantie nog even uitstellen. Ze brengen de komende weken door in vergaderzalen nu gisteren ook de Duitse Bondsdag heeft ingestemd met het starten van onderhandelingen over een derde hulppakket voor Griekenland.

Komende week ontmoeten de ambtenaren van de Europese Commissie hun Griekse collega’s in Brussel om de details te bespreken van het akkoord dat de regeringsleiders maandagochtend sloten. Griekenland moet onder meer de pensioenen versoberen, de openingstijden van winkels verruimen en het elektriciteitsnet privatiseren. Maar er is nog niet afgesproken met hoeveel de pensioenen omlaag gaan, of de winkels straks ook zondag open zijn en welke partijen er op het elektriciteitsnet mogen bieden.

Op veel terreinen liggen al uitgewerkte plannen klaar. Daarom zou het moeten kunnen lukken om half augustus klaar te zijn. In de tussentijd ontvangt Griekenland een overbruggingskrediet van alle EU-landen waarmee het onder meer, aanstaande maandag, een lening van 3,5 miljard euro kan terugbetalen aan de Europese Centrale Bank (ECB). Nu dit krediet voor Athene rond is, zal waarschijnlijk ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) weer geld aan Griekenland willen lenen. Met het uiteindelijke akkoord moet Griekenland aanspraak maken op een bedrag dat kan oplopen tot 86 miljard euro uit het Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM).

Maar het kan de komende weken op ieder moment nog misgaan wanneer de Grieken besluiten dat ze specifieke eisen uit Brussel niet kunnen accepteren. Zo zeiden ambtenaren van het Griekse bureau voor de statistiek ELSTAT de voorbije week dat ze Brussel niet in de nationale cijfers willen laten kijken. De landen van de eurozone eisen dat ELSTAT volledig onafhankelijk wordt en willen dat ook kunnen controleren.

Uiteindelijk moet er half augustus een tijdsschema op tafel liggen voor een hervormingsplan dat de komende drie jaar moet worden doorgevoerd. Daarin staat precies wanneer Griekenland aan welke eisen moet voldoen. Als dat akkoord is gesloten, dan moet dat door de landen van de eurozone worden goedgekeurd. In diverse lidstaten betekent dat weer stemmingen in het parlement. Dan zal ook de Tweede Kamer zich erover uitspreken. Premier Rutte zei donderdag in Den Haag dat de geldschieters van Griekenland in het najaar ook zullen bekijken of lastenverlichting mogelijk is.

    • Wilmer Heck