Meeste immigranten binnen tien jaar weer weg

Meer dan de helft van de immigranten die in 2003 naar Nederland kwam, had binnen tien jaar het land weer verlaten. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekendmaakte.

Een medewerker van de FNV (M) is in gesprek met Poolse arbeiders op de Poolse Banenbeurs in de Westergasfabriek in Amsterdam.
Een medewerker van de FNV (M) is in gesprek met Poolse arbeiders op de Poolse Banenbeurs in de Westergasfabriek in Amsterdam. Foto ANP / Erik van 't Woud

Meer dan de helft van de immigranten die in 2003 naar Nederland kwamen, had binnen tien jaar het land weer verlaten. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekendmaakte. In 2003 kwamen 107 duizend immigranten naar Nederland. In 2013 waren 55 duizend van hen binnen tien jaar weer weg.

Westerse landen

Vooral Westerse immigranten bleven maar kort in Nederland. Ruim tachtig procent van de Japanners, Canadezen en Amerikanen woonde na tien jaar niet meer in Nederland. Deze mensen komen vooral voor werk naar Nederland, of volgen hier een opleiding. Zij hebben vaak de intentie om daarna weer terug te keren naar hun land van herkomst.

‘Gastarbeiderslanden’

Van de immigranten uit de traditionele ‘gastarbeiderslanden’, zoals Marokko en Turkije, was rond de dertig procent na tien jaar weer weg. Tussen de 38 en 52 procent van deze migranten heeft na tien jaar een betaalde baan, evenveel als Japanners en Amerikanen.

Oost-Europese landen

Een derde groep immigranten komt uit Oost-Europa. Vijftig procent van de Poolse, Bulgaarse en Roemeense migranten woont na tien jaar nog in Nederland. Zestig procent van hen heeft na tien jaar een betaalde baan, samen met de Canadezen het hoogste percentage van alle immigranten.

Landen waar veel vluchtelingen vandaan komen

Ook immigranten uit landen waar veel vluchtelingen vandaan komen wonen na tien jaar vaak wel nog in Nederland. Van de immigranten uit Somalië, Afghanistan, Iran en Irak heeft tussen de twintig en ruim dertig procent betaald werk.

    • Menno Sedee