Doorvoer olie zorgt voor groei Rotterdamse haven

De groei van de Rotterdamse haven komt vrijwel geheel op het conto van de overslag van olieproducten.

De overslag in de Rotterdamse haven steeg afgelopen half jaar 6,8 procent.
De overslag in de Rotterdamse haven steeg afgelopen half jaar 6,8 procent. Foto ANP

De groei van de haven van Rotterdam is na een goed eerste kwartaal in het tweede kwartaal wat afgevlakt. Dat blijkt uit de vanochtend gepresenteerde halfjaarcijfers.

In het eerste kwartaal steeg het aantal afgehandelde containers in de haven nog met 10 procent, na een half jaar was dat nog maar 3 procent. Een oorzaak voor de terugval zou de druk op de Chinese economie zijn.

Desalniettemin heeft de Rotterdamse haven een goed half jaar achter de rug ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De totale overslag nam in de eerste zes maanden van dit jaar toe met 6,8 procent. De minerale olieproducten, die goed zijn voor bijna eenvijfde van de totale overslag, vormden met een toename van bijna 30 procent de grootste stijger. Stookolie uit Rusland speelt daarbij een hoofdrol, legt een woordvoerder uit. „Er wordt meer Russische stookolie via Rotterdam naar het Verre Oosten verscheept.” De overslag van stookolie in de Rotterdamse haven steeg met 11 miljoen ton, 50 procent meer dan in de eerste helft van 2014.

Voor het eerst in vijf jaar kwamen meer passagiers-, vracht-, vissers- en oorlogsschepen naar de Rotterdamse haven. Hierdoor stegen de inkomsten uit zeehavengeld met 7,7 miljoen euro. Mede daardoor is de omzet van het Havenbedrijf Rotterdam het afgelopen half jaar ten opzichte van vorig jaar met 14,7 miljoen euro gestegen tot 339 miljoen euro. De nettowinst is in de eerste helft van 2015 gestegen tot 122,5 miljoen euro, een stijging van 3,1 miljoen euro.

De stijging in het aantal afgehandelde containers schrijft het Havenbedrijf toe aan de aantrekkende economie in Europa én aan een stijging van het doorvoerverkeer. Ook steeg het aantal containerschepen dat Rotterdam in korte tijd tweemaal aandeed van 35 naar 90. Bij zo’n ‘second call’ lost een schip containers, vaart het door naar andere havens en komt het terug om volgeladen door te varen naar Azië.

Volgens haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit is sprake van een trendbreuk. „Rotterdam is traditioneel een importhaven maar fungeert nu als wederuitvoerhaven.” Hij linkt dat aan de economische groei in Europa en de kwakkelende economie in China.

Een daling was te zien bij de overslag van droge bulk, waaronder landbouwproducten, kolen en ertsen. Volgens het Havenbedrijf leidden goede graan- en raapzaadoogsten in Europa tot een lager importvolume en werd minder soja uit Zuid-Amerika ingevoerd. Ook werd minder ijzererts en schroot overgeslagen. Volgens het bedrijf zijn de vooruitzichten redelijk gunstig ondanks „stevige” concurrentie van andere havens. Woensdag bleek dat de grote Russische olieterminal die in de Rotterdamse haven zou komen, van de baan is. Hierdoor mist het bedrijf de komende decennia zo’n 700 miljoen euro aan inkomsten.