Dijsselbloem: via EU noodfinanciering kan Griekenland IMF betalen

Minister van Financiën en voorzitter van de eurogroep, Jeroen Dijsselbloem geeft aan dat Griekenland een ‘brugfinanciering’ ontvangt van 7 miljard euro waarmee het IMF kan worden terugbetaald. Dit liet hij zojuist weten in het Kamerdebat over het nieuwe steunpakket aan Griekenland.

Foto ANP/ Bart Maat

Minister van Financiën en voorzitter van de eurogroep, Jeroen Dijsselbloem geeft aan dat Griekenland een ‘brugfinanciering’ ontvangt van 7 miljard euro waarmee het IMF kan worden terugbetaald. Dit liet hij zojuist weten in het Kamerdebat over het nieuwe steunpakket aan Griekenland.

Deze noodfinanciering komt volgens Dijsselbloem uit het Europese Financiële Stabiliteits Mechanisme (EFSM). Daarvoor moeten ook de niet-eurolanden Groot-Brittannië, Zweden en Tsjechië instemmen. Dit is van belang omdat hiermee het IMF wordt betaald, waardoor zij ook mee onderhandelen over het steunpakket aan Griekenland. Als voorzitter van de eurogroep laat Dijsselbloem weten dat er brede steun is binnen de eurozone om IMF te betrekken bij het akkoord. “Maar we kunnen het IMF niet dwingen akkoord te gaan.”

Haalbaar om 50 miljard euro op te halen

Volgens Dijsselbloem is het streven om met de verkoop van Griekse staatsbedrijven 50 miljard euro op te halen. Deze moeten dan niet allemaal op korte termijn worden verkocht. Succesvol verkopen is een kwestie van lange adem, aldus Dijsselbloem. Hij ziet de privatisering van de staatsbedrijven als een grote kans voor Griekenland. “Het is niet zo dat de haven van Piraeus wordt verplaatst naar het buitenland, maar we trekken nieuwe investeringen aan”. Kamerfracties van de SP en GroenLinks reageren zeer kritisch op deze ‘neoliberale’ opmerkingen van de minister van Financiën.

Twitter avatar PhilipDeWW Philip de WittWijnen Fel duel nu tussen GroenLinks en minister over privatisering. @rikgrashoff: U hebt zich bekeerd tot liberaal beleid. U klinkt als curator.

Veel kritiek op VVD

Eerder tijdens het debat was er veel kritiek op de VVD. De regeringspartij wil nu nog niet oordelen over het nieuwe steunpakket van ongeveer 80 miljard euro aan Griekenland. Dat komt pas op het moment als het echte onderhandelingsakkoord er is, zo liet VVD-Kamerlid Mark Harbers weten. Volgens D66, ChristenUnie en SGP ligt er wel een akkoord waar de regeringspartij een oordeel over kan geven, al is het alleen maar op hoofdlijnen.

Twitter avatar PhilipDeWW Philip de WittWijnen VVD schort nu al oordeel op tot na afronden onderhandelingen, ,,als er echt een pakket ligt.” @markharbers heeft Vooralsnog veel vragen.
Twitter avatar PhilipDeWW Philip de WittWijnen Oppositie valt @markharbers hard aan: VVD stelt alleen ‘vragen voor de bühne’ (CU) maar zal straks ‘toch wel weer instemmen’ (SGP)

Bij dit overleg dat om één uur is begonnen debatteren Kamerleden van de commissie voor Financiën en de commissie voor Europese Zaken met premier Rutte en minister Dijsselbloem van Financiën over de Nederlandse bijdrage aan het steunpakket aan Griekenland.

‘Grexit kan nog plaatsvinden’

Volgens Harbers ligt er nog geen uitonderhandeld programma en neemt zijn fractie pas een standpunt in wanneer het kabinet de stukken daarover naar de Kamer heeft gestuurd. Volgens het VVD-Kamerlid kan het nog misgaan in Griekenland.

“De onderhandelingen over de precieze invulling moeten nog beginnen. Niemand kan uitsluiten dat er toch een ‘Grexit’ plaatsvindt.”

ChristenUnie-kamerlid Carola Schouten wil graag weten of premier Rutte voor zijn beurt heeft gesproken. De minister-president erkende drie dagen geleden dat Nederland mede opdraait voor de redding van Griekenland. In de verkiezingscampagne van 2012 beloofde Rutte nog dat er geen enkele cent meer naar Griekenland zou gaan. Volgens Harbers is dit niet het geval omdat er nog geen eindakkoord is over Griekenland.

Standpunten andere partijen tijdens het debat

  • PvdA: Moedig dat premier Rutte en minister Dijsselbloem over hun schaduw zijn gesprongen. Compromis is noodzakelijk en dat steunen wij. Wel belangrijk dat grote Griekse rederijen, die miljarden verdienen, nu wel belasting gaan betalen.
  • SP: Schande hoe Europa is omgegaan met de uitslag van het Griekse referendum. Na het Griekse ‘nee’ is er een zwaarder bezuinigingspakket gekomen.
  • D66: Goed dat er een compromis is gesloten. Alleen is de Griekse schuld waarschijnlijk niet houdbaar, met schuldverlichting - zoals het IMF ook al aangeeft- is er alleen echt perspectief voor Griekenland. Hoe denkt het kabinet hierover?
  • SGP: Ons pleidooi is: geef de Grieken de Drachme terug. Dit compromis is dweilen met de kraan open.
  • 50Plus: ‘Grexit’ is de beste optie. Dit wordt doormodderen. Het steunpakket kent alleen maar verliezers.
  • CDA: Twijfels over positie Griekse premier Tsipras die niet achter het bezuinigingen staat. Is het niet verstandiger om plan B ‘Grexit’ voor te bereiden?
  • PVV: Tegen extra geld voor Griekenland. Zelfs de Duitse minister van Financiën Schäeble gelooft niet in de reddingsoperatie. Premier Rutte gelooft in sprookjes.
  • GroenLinks: Kritisch over het onderdeel in het pakket wat beslist dat Griekenland staatsbedrijven moet voorkomen. Europa ontpopt zich als ‘pandjesbaas’.
  • ChristenUnie: Ontevreden over het akkoord met de Grieken. De kwaal wordt bestreden met hetzelfde middel. Griekenland is beter af buiten de eurozone.

Geen toestemming nodig voor start onderhandelingen

In een reactie op de vragen van de Kamerleden geeft premier Rutte aan dat het nu toe vroeg is om een besluit te nemen over de Griekse situatie. Het proces en de onderhandelingen zijn nog in volle gang.

“We vragen de Tweede Kamer nu niet om een besluit. Dat vragen we pas als er een MoU, een Memorandum of Understanding, is.”

De Duitse Bondsdag neemt morgen wel een besluit omdat zij toestemming moeten krijgen om met de onderhandelingen te mogen starten. Deze situatie geldt niet voor Nederland, aldus Rutte.

‘Schuldsanering speelt nu geen rol’

GroenLinks-Kamerlid Grashoff wil graag weten van premier Rutte waarom schuldsanering niet onderdeel is van de komende onderhandelingen. Volgens de minister-president zijn de schulden houdbaar voor de Grieken.

Het ligt er maar net aan welke economen je hierover raadpleegt. Je kunt naar de schuld kijken als een onneembare berg, aldus Rutte. Maar er is ook het perspectief hoeveel rente je erover betaalt en hoe lang je over terugbetaling mag doen. De rente is nu laag en de periode van aflossing is lang.

“Als het nodig is komt dat later, in oktober. Maar eerst gaan we zien hoe Griekenland de maatregelen gaat nemen en hoe de economie het gaat doen.”

Ook wees Rutte erop dat er geen schulden kunnen worden kwijtgescholden zolang een land lid is van de eurozone. “Als wordt besloten dat er Griekse schulden worden kwijtgescholden, kan dat pas als Griekenland tijdelijk of helemaal uit de eurozone is.”

CDA-Kamerlid Heerma vraagt waarom er geen plan B is. Premier Rutte geeft aan dat hij hier geen voorstander van is. Het gaat volgens de premier om een Memorandum of Understanding en de uitvoering daarvan. Wanneer dit niet lukt dan is een Grexit een optie, maar dat moeten ze zelf besluiten. “Niemand in Europa kan Griekenland dwingen om er uit te stappen”.