Rusland blokkeert tribunaal MH17

Er komt definitief geen VN-tribunaal dat de daders van de MH17-ramp vervolgt. Het is Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne niet gelukt om Rusland over te halen voor het tribunaal te stemmen. Rusland, dat vetorecht heeft in de Veiligheidsraad, heeft dat gisteren officieel meegedeeld op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie noemt het voorstel „contraproductief”.

De landen die het strafrechtelijk onderzoek verrichten naar het neerhalen van vlucht MH17 verzochten de VN-Veiligheidsraad maandag een internationaal strafhof op te richten. Maleisië is momenteel tijdelijk lid van de Veiligheidsraad. Vertegenwoordigers van de landen waren maandag op bezoek bij het ministerie in Moskou om hun verzoek uit te leggen. Eind juni werd bekend dat Nederland wilde aansturen op een internationaal tribunaal.

Rusland noemt het in het statement „betreurenswaardig” dat Russische onderzoekers nauwelijks toegang hebben tot het onderzoek naar de vliegramp. Daarmee zou de VN-resolutie 2.166 geschonden worden, die de ramp veroordeelt en een onafhankelijk, internationaal onderzoek ondersteunt.

Ook betwijfelt Moskou het nut van een internationaal tribunaal. Daarnaast is de haast waarmee de resolutie voor een VN-tribunaal is opgesteld volgens Rusland reden om aan te nemen dat „sommige landen” de MH17-ramp misbruiken om druk op Rusland uit te oefenen.

    • NRC