Holland Opera wint zaak Fonds Podiumkunsten

Holland Opera kreeg in 2013-2016 geen subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Volgens de Raad van State is de aanvraag niet goed beoordeeld, en krijgt het gezelschap alsnog geld.

Holland Opera kreeg in 2012 een forse teleurstelling te verwerken. Het (jeugd)operagezelschap had 6 ton subsidie per jaar aangevraagd bij het Fonds Podiumkunsten en de adviescommissie muziektheater van het fonds had daar een positief oordeel over gegeven. Maar het geld van het fonds was op. Het kabinet had het budget voor meerjarige subsidies van het fonds teruggebracht van 40 miljoen euro naar 24,5 miljoen. Daardoor grepen 20 van de 37 gezelschappen met een positief advies mis, waaronder Holland Opera.

Directeur Niek Idelenburg liet het er niet bij zitten en ging in bezwaar en beroep. De zaak liep door tot aan de hoogste bestuursrechter, de Raad van State. Die deed gisteren uitspraak: het Fonds Podiumkunsten moet een nieuw besluit nemen over de subsidieverlening aan Holland Opera.

Dat klinkt alsof het fonds nog alle ruimte heeft om de aanvraag opnieuw af te wijzen. Maar dat is niet zo, zegt Henriëtte Post, directeur van het Fonds Podiumkunsten. „Wij moeten met Holland Opera om tafel om tot een schikking te komen. Hoeveel geld het gezelschap van ons zal krijgen, staat nog niet vast. Ze hebben de afgelopen jaren wel losse projectsubsidies van ons gehad die ze niet hadden gekregen als we ze structureel hadden gesubsidieerd.”

Het fonds plaatste in 2012 alle aanvragers die een positief advies hadden gekregen, in een rangorde. Daarbij werden punten gegeven voor criteria als ‘artistieke kwaliteit’, ‘ondernemerschap’, en ‘spreiding’. Holland Opera kwam op de zevende plaats terecht.

De rechter heeft het advies van de adviescommissie over Holland Opera en het besluit van het fonds bestudeerd en concludeert dat het gezelschap voor ‘ondernemerschap’ een punt meer had moeten krijgen.

De rechter zag ook de aanvragen, adviezen en besluiten van andere muziektheatergezelschappen in, die wel subsidie kregen. Een daarvan, Tafel van Vijf, was hoger dan Holland Opera geëindigd, maar had volgens de rechter een punt te veel gekregen voor ‘ondernemerschap’. Volgens de rechter had Holland Opera eigenlijk boven Tafel van Vijf moeten eindigen in de rangorde van het fonds.

Aan het positieve subsidiebesluit over Tafel van Vijf verandert echter niets. Holland Opera had wel bezwaar gemaakt tegen de subsidiebesluiten van het fonds over onder meer Tafel van Vijf, maar de Raad van State heeft dat bezwaar verworpen.

Voor Post is dat „een enorme opluchting”. „Als het oordeel over dat deel van het beroep anders was geweest, zouden we voortaan pas definitieve subsidiebesluiten kunnen nemen als alle bezwaren en beroepen eerst langs de rechter zijn geweest. Dat is voor ons niet te doen, en al helemaal niet voor aanvragers. Het zou het hele systeem van subsidiering met publiek geld aan het wankelen brengen."

Idelenburg is eveneens opgelucht. „Doordat we geen structurele subsidie meer kregen van het fonds zijn we minder voorstellingen gaan maken. De afgelopen jaren konden wij blijven bestaan omdat we veel energie hebben gestoken in fondsenwerving.” Friesland Campina is hoofdsponsor. Andere geldschieters zijn het VSB Fonds en het K.F. Hein Fonds.

    • Claudia Kammer