‘Blijf helder’ zeggen wij van Heineken ...

Verantwoorde alcoholconsumptie maakt deel uit van een gezonde levensstijl. Wij kunnen beheerst drinken ‘cool’ maken en willen daarom graag meepraten, meedenken en meewerken, betoogt Heineken Nederland-directeur Pascal Gilet.

Al ruim 150 jaar brouwt Heineken Nederland iedere dag mooie bieren die we met veel trots op de markt brengen. Ook de komende 150 jaar, en nog ver daarna, willen wij dit natuurlijk blijven doen. We kunnen als bedrijf echter alleen duurzaam blijven groeien als onze producten op verantwoorde wijze worden verkocht en geconsumeerd: geen alcohol onder de 18 jaar (geen discussie daarover) en boven de 18 verantwoord genieten.

De naleving van de wettelijke alcoholleeftijd van 18 jaar is, anderhalf jaar na de invoering, helaas nog niet goed genoeg. De recente cijfers op dit gebied van Bureau Nuchter in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laten zien dat jongeren onder de 18 nog te vaak, te gemakkelijk aan alcohol kunnen komen. Dit kan en moet beter, bijvoorbeeld in de sportkantines en clubhuizen waar de leeftijdsnaleving momenteel erg laag is. Met het oog hierop is Heineken samen met NOC*NSF onlangs de ‘Blijf Helder’-campagne gestart; een programma gericht op het bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie bij sportverenigingen.

Verantwoorde alcoholconsumptie maakt deel uit van een gebalanceerd eetpatroon en gezonde levensstijl, maar we weten allemaal dat alcohol ook een schaduwzijde heeft. Het is enorm belangrijk dat wij als Heineken die zijde van onze branche goed kennen. Samen met mijn collega’s van het Heineken Nederland Management Team heb ik daarom onlangs weer een verslavingskliniek van één van onze maatschappelijke partners bezocht. Het bezoek maakte opnieuw indruk. Niet alleen door de problemen waarmee de patiënten kampen, maar vooral ook door de wijze waarop de medewerkers van de kliniek hun werk benaderen en uitoefenen. Zonder de opgeheven vinger, maar eerlijk en rechtdoorzee met nadruk op preventie, voorlichting en samenwerking.

De verantwoordelijkheid om alcoholmisbruik te voorkomen raakt ons allemaal. Ook mijzelf, als brouwer en als vader van opgroeiende kinderen. Heineken heeft dit opgepakt op de manier die het beste bij ons past: door met creatieve marketingcampagnes verantwoorde alcoholconsumptie ‘cool’ te maken. Door te benadrukken dat je onder de 18 jaar, bij zwangerschap, tijdens het sporten of als je nog moet autorijden, niet moet drinken. En dat je boven de 18 jaar verantwoord kunt genieten, maar ook een glas water, fris of alcoholvrij bier kunt nemen.

Met de ‘Dance More, Drink Slow’-campagne met DJ Armin van Buuren draagt Heineken wereldwijd de ‘verantwoord genieten’ boodschap uit. Maar we breiden ook ons 0,0-procent assortiment uit en onderstrepen dat dit een volwaardig alternatief is. We verzorgen trainingen zodat het barpersoneel beter in staat is verantwoord te schenken. Tien procent van het Heineken-reclamebudget en 1 op de 3 Heineken-reclameborden langs de velden van de UEFA Champions League-wedstrijden besteden we aan ‘Enjoy Heineken Responsibly’-boodschappen. Ook dragen we bij aan het actueel houden en toepassen van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.

Op deze en andere manieren leveren wij onze bijdrage aan het voorkomen en terugdringen van alcoholmisbruik. Dit alleen zal echter nooit voldoende zijn: het is een combinatie van zelfregulering, voorlichting, regels en handhaving, sociale acceptatie, communicatie en simpelweg een goed gesprek tussen ouder en kind thuis aan de keukentafel, die verantwoorde alcoholconsumptie tot de maatschappelijke norm moet maken.

Het is mijn persoonlijk doel om de voortrekkersrol van Heineken op het gebied van verantwoorde alcoholconsumptie de komende jaren verder te versterken. Ik voel me daarbij gesteund door alle medewerkers van Heineken Nederland.

We zullen dit doen door bestaande campagnes uit te bouwen en nieuwe op te starten, maar vooral ook door met ouders, belangengroepen, wetenschappers, de politiek en vele anderen partijen open het gesprek aan te gaan. Op zoek naar nieuwe wegen en oplossingen.

We zullen hiervoor zelf bijeenkomsten opzetten en waar mogelijk en gewenst ons aansluiten bij initiatieven van anderen. Bijvoorbeeld bij de expert-meetings die Trimbos – in opdracht van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – nog dit jaar over alcoholmisbruik onder jongeren en jongvolwassenen gaat organiseren. Wij praten, denken en werken graag mee. Want alleen samen kunnen we écht het verschil maken en verantwoorde alcoholconsumptie tot de maatschappelijke norm verheffen en ‘cool’ maken.

    • Pascal Gilet