Schotse stem redt Engelse vos, schaadt Unie

Britse premier Cameron stelt stemming over versoepeling uit nadat Schotse Lagerhuisleden dreigen tegen te stemmen.

De Schotse stem redde gisteren de Engelse en Welshe vos. Maar hij heeft de verhouding tussen Engelse en Schotse politici – die toch al niet best is – verder verslechterd.

Enige hypocrisie kan de Scottish National Party daarbij worden aangerekend. Nadat zij aankondigde mee- en vooral tegen te zullen stemmen in het debat over versoepeling van de jachtwet, stelde premier David Cameron die stemming gisteren uit. Cameron wil dat drijfjacht voor de bestrijding van overlast door dieren weer mogelijk wordt met meer dan twee honden tegelijk. Tegenstanders vrezen dat jagers de versoepeling gebruiken om voor hun plezier weer met meer dan twee honden op vossen te jagen, wat sinds 2005 verboden is.

Cameron zou met de 56 Schotse tegenstemmen, en in de wetenschap dat niet al zijn Conservatieve partijleden voor zouden stemmen, vandaag zijn eerste nederlaag deze kabinetsperiode hebben geleden als hij de stemming niet had uitgesteld. In het verleden bleven Schotse Lagerhuisleden uit piëteit weg bij een debat dat louter over Engelse kwesties en wetgeving ging: gezondheidszorg, onderwijs of jacht. Engeland heeft, in tegenstelling tot de andere drie landen in het Verenigd Koninkrijk, geen eigen parlement dat over dergelijke zaken praat.

Nog in februari zei Nicola Sturgeon, premier van Schotland en partijleider: „De SNP heeft de lang gevestigde traditie niet mee te stemmen over zaken die louter Engeland aangaan, zoals de vossenjacht ten zuiden van de grens, en daar blijven we bij.” Zo niet deze keer. „We hebben een lawine aan e-mails en verzoeken via sociale media gekregen van Engelsen die ons smeekten mee te stemmen”, zei de SNP-leider in het Lagerhuis, Angus Robertson. Hij werd door tientallen demonstranten met vossenmaskers, die zich gisteren voor het parlement in Londen hadden verzameld, met gejuich begroet. In hun ogen is de vos door de SNP gered. Maar wie goed luisterde, hoorde Robertson ook zeggen: „Het was een kans de regering te verslaan, en Cameron eraan te herinneren dat hij slechts een meerderheid van twaalf zetels heeft in het Lagerhuis.”

De SNP is verbolgen over de manier waarop Cameron sinds het referendum vorig jaar, over onafhankelijkheid voor Schotland, omgaat met Schotse wensen. De dag erna beloofde hij Engeland meer bevoegdheden. En die belofte wil hij nu waarmaken door Schotse, Welshe en Noord-Ierse Lagerhuisleden wettelijk uit te sluiten bij debatten over Engelse kwesties, de zogenoemde EVEL-wet. De SNP vindt dat EVEL van haar Lagerhuisleden „tweederangsburgers” maakt.

Bovendien meent de partij dat „redelijke aanpassingen” in de wet die Schotland meer bevoegdheden moet geven, ten onrechte zijn weggestemd. Het enorme mandaat van de SNP, die sinds mei 56 van de 59 Schotse Lagerhuiszetels bezit, wordt volgens haar genegeerd door de regering. Met de dreiging over de Engelse en Welshe vossen mee te stemmen, laat de SNP zien dat dat consequenties heeft.

De overwinning van de SNP en daarmee de antivossenjachtbrigade zal echter van korte duur zijn. Het heeft Cameron en zijn kabinet zo mogelijk nog vastberadener gemaakt Schotse Lagerhuisleden uit te sluiten bij Engelse debatten. Het plan is nu om eerst te regelen dat EVEL in werking treedt, en dan opnieuw de versoepeling van de jachtwet in stemming te brengen.

    • Titia Ketelaar