Net herkozen en Bouterse kondigt meteen economische rampspoed aan

President Suriname

„Recessie van een magnitude à la 1929”, voorspelt Bouterse.

De herkozen president Desi Bouterse wordt gefeliciteerd door oud-president en partijgenootJules Wijdenbosch.

Opeens was het crisis in Suriname. Maakte hij op campagne sier met forse groeicijfers, Desi Bouterse paste gisteren de schoktherapie toe, vlak na zijn herverkiezing. Surinamers „realiseren het zich misschien niet”, zei hij met een glimlach, maar hun wacht wellicht een „recessie van een magnitude à la 1929”, een verwijzing naar de eerste wereldwijde beurskrach.

Bouterse werd gisteren zoals verwacht herkozen als president door het parlement. Er waren geen tegenkandidaten, volgens de grondwet hoefde er dus niet over te worden gestemd.

De gedoodverfde oppositiekandidaat, oud-minister van Justitie Chan Santokhi van de Hindostaanse VHP, die in 2010 al verloor van Bouterse, vond dat een tweede poging zinloos was. „Het resultaat was bij voorbaat bekend, eenheid binnen de oppositie was er niet”, zei hij desgevraagd.

Suriname drijft op de export van olie en goud, waarvan de wereldmarktprijzen zijn gekelderd. Vooral het vooruitzicht dat met het nucleaire akkoord met Iran uit dat land olie de wereldmarkt op vloeit, baarde hem zorgen, zei Bouterse in een korte persconferentie. Het kleine Suriname is slachtoffer van de wereldeconomie, maakte hij duidelijk.

Bouterses partij NDP haalde bij de parlementsverkiezingen op 25 mei een absolute meerderheid. Toch was hij afgelopen weken op zoek naar draagvlak, nu zware economische maatregelen onvermijdelijk zijn. Hij benoemde zichzelf tot ‘informateur’ en ontving politieke partijen, banken, bedrijven en maatschappelijke en religieuze organisaties die beleidsideeën mochten aandragen.

Een trendbreuk, zegt Jim Bousaid, directeur van de Hakrinbank . Bouterse leende bij binnenlandse banken om zijn sociale beleid te betalen en is direct begonnen met onderhandelingen voor meer financiële ruimte.

Bousaid legt uit dat Suriname een twin deficit heeft: oplopende tekorten op begroting en betalingsbalans. De regering dreigt de ambtenarensalarissen en sociale voorzieningen zoals kinderbijslag niet meer te kunnen betalen. „De minister van Financiën zei dat die nu prioriteit hebben”, aldus Bousaid. „Dat lijkt me correct, maar dan moeten elders aanpassingen komen.”

Santokhi wil meewerken aan zo’n economisch herstelprogramma. Eerst moet een devaluatie van de Surinaamse dollar worden voorkomen, vindt hij. En dan is het tijd voor andere pijnlijke maatregelen waar Bouterse moeilijk onderuit kan, zoals verhoging van de zwaar gesubsidieerde tarieven voor water en licht. Opmerkelijk is dat de VHP met Bouterse wil praten over het Decembermoordenproces (met Bouterse als hoofdverdachte), dat sinds de Amnestiewet in 2012 stilligt. „Die kwestie blijft de samenleving verdelen”, zegt Santokhi. „Laten we met nationale en internationale experts bekijken welke andere juridische mogelijkheden er zijn, binnen de grenzen van het recht.” Erg concreet wordt hij niet. Nabestaanden hebben zich al bezorgd getoond.

    • Ewout Lamé