Felle kritiek op ingreep DNB in pensioenrente

Het besluit van De Nederlandsche Bank (DNB) om de rekenrente voor pensioenfondsen per vandaag te verlagen, heeft tot felle kritiek in de pensioensector geleid. De Pensioenfederatie is „zwaar teleurgesteld” en zegt dat werkenden en gepensioneerden hiervoor de rekening zullen betalen. DNB verwacht dat de pensioenpremies voor werkgevers en werknemers gemiddeld 5 procent zullen stijgen.

Met de kunstmatige rekenrente, de ultimate forward rate, berekenen fondsen hun toekomstige pensioenuitkeringen en hoeveel ze in kas moeten houden. DNB heeft deze rekenrente verlaagd (van 4,2 procent naar circa 3,3 procent) om te voorkomen dat fondsen nu te veel kapitaal uitkeren en te weinig overhouden voor jongere generaties. Het directe gevolg is dat fondsen op papier minder in kas hebben en de pensioenpremies moeten verhogen.

Ouderenvereniging Anbo spreekt van een „slechte timing”, omdat pensioenfondsen al onder druk staan door de lage rentepolitiek van de Europese Centrale Bank. DNB verwacht dat ongeveer tien pensioenfondsen in financiële nood komen en een herstelplan moeten indienen.

Vakbond FNV vindt het een „onverstandig” besluit. „Hierdoor wordt de kans op het aanpassen van de pensioenen aan de lonen en prijzen nóg kleiner”, aldus de FNV. De bond roept het kabinet en parlement op om de gevolgen voor de koopkracht te repareren.