‘Op het platteland moet men de vrijheid hebben om te jagen’

De Britse premier Cameron wil de jachtwet in Engeland en Wales versoepelen.

Keert de vossenjacht met meer dan twee honden, zoals hier in 2005, binnenkort terug in Engeland en Wales? Foto Hollandse Hoogte

De vossenjacht. Meer dan zevenhonderd uur – meer dan over welk o nderwerp ooit - besteedden het Britse Lager- en Hogerhuis er al aan. Morgen komt daar nog eens anderhalf uur bij.

Want de jacht is terug van tien jaar weggeweest op de politieke agenda. Premier David Cameron wil de huidige wet uit 2005, toen de drijfjacht op vossen met meer dan twee honden in Engeland en Wales werd verboden, aanpassen. Als het gaat om ongediertebestrijding moet dergelijke jacht opnieuw worden toegestaan, vindt de premier.

Tegenstanders menen dat jagers de versoepeling zullen gebruiken om voor hun plezier op vossen te jagen. Het zou bovendien moeilijker zijn te voorkomen dat drie of meer honden een vos verscheuren. De Hunting Act bepaalt dat de vos, wanneer hij door de honden uit zijn hol is gedreven, alleen mag worden neergeschoten.

Weinig onderwerpen kunnen in Engeland op meer emotie rekenen. Voor voorstanders is de jacht een manier van leven: het hoort bij de economie van en de saamhorigheid op het platteland, en is een onderdeel van het natuurbeheer. Tegenstanders vinden het een anachronisme, een symbool van de klassenmaatschappij, en een wrede hobby die ten koste gaat van het dierenwelzijn.

De pro-jachtdemonstratie van 2002, die 400.000 man op de been bracht, is nog altijd de op een na grootste uit de Britse geschiedenis (de grootste was de demonstratie tegen de inval in Irak, in 2003). Voor toenmalig premier Tony Blair was de invoering van de Hunting Act datgene wat hem op binnenlands gebied „de meeste kopzorgen” baarde. „De kwestie doorkruiste op een opmerkelijke manier grenzen, zigzagde door Middle England, working-classgebieden en ouderwetse aristocratie. En je wist nooit hoe men zou reageren”, schreef Blair in zijn autobiografie. „Uiteindelijk voelde ik me als de vos”: gevangen in een strik.

De wet werd uiteindelijk – na steeds door het Hogerhuis te zijn geblokkeerd – via een zelden toegepaste noodwet ingevoerd. Tot onvrede van iedereen. Tegenstanders van de jacht wilden een totaalverbod, maar kregen een verbod op de jacht met drie of meer honden. Voorstanders kregen een verbod dat in hun ogen onuitvoerbaar was.

David Cameron, die ooit lid was van de Heythrop Hunt en van zijn vader op konijnen leerde schieten, begrijpt „de frustratie” van de voorstanders. De huidige wet heeft „niets gedaan voor dierenwelzijn”, schreef hij in maart in het tijdschrift van de lobbygroep voor het platteland, de Countryside Alliance. Daarmee doelt hij op het argument dat nu vossen niet opgedreven mogen worden door een roedel, boeren andere methoden zoeken om zieke en overtollige dieren te doden: onder meer met valstrikken en gas. In bos- en heuvelachtig gebied zou het met slechts twee honden te moeilijk zijn de vos uit zijn hol te drijven.

„Op het platteland moet men de vrijheid hebben te jagen”, schreef Cameron. En hij beloofde dat als de Conservatieven de verkiezingen zouden winnen, het verbod op de vossenjacht helemaal herroepen zou worden.

Daar is hij van teruggekomen. Herroeping zou immers betekenen dat het Lager- en Hogerhuis opnieuw uren aan de vossenjacht dreigen te besteden. Voor aanpassing van een wet hoeft slechts negentig minuten debattijd te worden gereserveerd.

Niet dat het morgen eenvoudig zal zijn. Want hoewel de Conservatieven een kleine meerderheid in het Lagerhuis hebben, is niet gezegd dat al Camerons partijleden en zelfs kabinetsleden voor versoepeling zijn. Aan de andere kant van het Lagerhuis is niet iedereen tegen. Labour-leden van het Lagerhuis uit Wales en LibDems uit plattelandsdistricten zijn vóór. En omdat het onderwerp zo controversieel is, hoeft men de partijlijn niet te volgen. Camerons grootste probleem zijn echter de Schotse nationalisten. De wet gaat alleen over Engeland en Wales, maar gisteravond zei de SNP tóch mee (en tegen) te zullen stemmen. Niet vanwege de vos. In Schotland mag met meer dan twee honden worden gejaagd. Maar om de premier erop te wijzen dat als hij het Schotse belang op andere terreinen negeert, de SNP zijn favoriete wetsvoorstellen zal blokkeren.

    • Titia Ketelaar