Hameren op genocide vergroot alleen de kloof

None
Illustratie Pavel Constantin

Het hoofdredactioneel commentaar schrijft dat de VN-Veiligheidsraad „een modderfiguur” sloeg door niet de resolutie aan te nemen waarin de gepleegde massamoord als genocide wordt aangemerkt (10/7). Tien van vijftien leden stemden voor. De Britse en Amerikaanse VN-ambassadeurs waren woedend. De Russische VN-vertegenwoordiger, die tegen gestemd had, meende dat de resolutie ‘agressief en politiek gemotiveerd’ was en zich eenzijdig richtte op misdaden begaan door de Servische Bosniërs.

Vroeg de redactie zich niet af waarom juist de vertegenwoordigers van de landen die in het geheim hadden besloten geen luchtsteun aan Dutchbat te geven zich publiekelijk zo verontwaardigd toonden? Waarom ex-president Clinton – samen met president Izetbegovic van de Bosnische moslims, beramer van het plan om Srebrenica tegen dorpen rond Sarajevo te ruilen – de herdenking van de Bosnische moslims zou bijwonen? Vroeg men zich ook niet af waarom de ruim 5000 gewapende militairen van de 28e divisie van de Bosnische moslimstrijdkrachten, met bijna 10.000 mannen en oudere jongens, ervoor kozen naar Tuzla te ontkomen en hun vrouwen, kinderen en bejaarden aan het 450 man tellende Dutchbat over te laten toen Mladic met zijn 400 man, vier tanks en enige stukken artillerie ongehinderd Srebrenica binnentrok? Waarom waren 17 of 18 van Bosnische moslimcommandanten trouwens al eerder vertrokken?

Dit was op bevel van president Izetbegovic, die de mannen elders wilde inzetten. Bovendien waren de mannen bang voor de wraak van de Bosnische Serviërs, omdat zij zelf in de voorafgaande drie jaar in de omliggende dorpen bijna 3300 Servische militairen en burgers hadden gedood. Het Joegoslavië-tribunaal bevestigde deze getallen, maar was terecht van oordeel dat dit geen verzachtende omstandigheid vormde voor de verdachten van medeplichtigheid aan de massamoord op krijgsgevangen moslimmannen. De Servische Bosniërs erkennen schaamtevol de massamoord, maar geven niet toe genocide te hebben gepleegd, zoals het Joegoslavië-tribunaal en het Internationaal Gerechtshof hebben besloten.

De Russische VN-ambassadeur had dit keer gelijk: blijven hameren op genocide zal de nog steeds heersende diepe haat in Bosnië-Herzegovina alleen maar verder doen toenemen, wat de huichelachtige Amerikaanse en Britse regeringen proberen te bewerkstelligen.

    • dr. Wim van den Bosch