Toch openheid over declaraties in Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg stoppen met het weglakken van grote gedeelten uit hun declaraties. Provinciale Staten hebben unaniem een motie van de SP aangenomen die daarop aandringt.

Het vorige college van Gedeputeerde Staten (CDA, VVD, PvdA) besloot na de affaire rond Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD), die in februari struikelde over declaraties in zijn tijd als gedeputeerde in Limburg, tot grotere terughoudendheid bij het openbaren van declaraties. Van een etentje werd bijvoorbeeld na een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur door Dagblad De Limburger alleen nog het eindbedrag prijsgegeven en niet meer de afzonderlijke bedragen die voor flessen wijn en gerechten werden betaald. Ook werd gecensureerd met wie men aan tafel was geschoven.

„In een panische reactie op de gebeurtenissen schoot men in een soort geheimhoudingsmodus, bang dat er nog meer gedeputeerden geofferd zouden worden”, zegt Bram Schaminée, fractievoorzitter van de SP in de Provinciale Staten. „Een totaal onwenselijke opstelling. Zelfs als er niets aan de hand is, kun je dat niet meer controleren.”

Na de zomer praten Provinciale Staten verder over een nieuwe declaratieregeling, die misstanden in de toekomst zoveel mogelijk moet voorkomen.

De SP, die sinds de verkiezingen van dit voorjaar in Limburg een coalitie vormt met CDA, VVD, PvdA en D66, werkt aan een rapport. Men denkt onder meer aan toetsing aan ongeveer tien morele criteria.

Gedeputeerde Ger Koopmans (CDA) waarschuwt voor zo’n aanpak. Volgens hem is toetsen aan feitelijke regels al moeilijk genoeg.

De grootste oppositiepartij in Limburg, de PVV, dringt al langer aan op een openbaar register waarin alle ritten zijn opgenomen met de provinciale dienstauto’s en van de bij de provincie ingediende declaraties.