Spoorboekje

Er is een akkoord, hoe nu verder?

Foto ANP

Nu de eurolanden akkoord zijn over een hulppakket voor Griekenland, hoeft het alleen nog maar uitgevoerd te worden. Hoe zien de komende weken eruit?

Uiterlijk komende woensdag

Deze maatregelen moet het kabinet-Tsipras uiterlijk woensdag 15 juli door het Griekse parlement hebben geloodst:

 • Vereenvoudiging van het btw-systeem en verbreding van de belastinggrondslag om de belastinginkomsten te vergroten;
 • De pensioenen versoberen om het pensioensysteem toekomstbestendig maken;
 • Het garanderen van de volledige onafhankelijkheid van het Griekse bureau voor de statistiek ELSTAT;
 • Het introduceren van semi- automatische uitgavenbeperkingen wanneer gestelde doelen voor het bereiken van begrotingsoverschotten niet gehaald dreigen te worden.

Vanaf komende woensdag

De ministers van Financiën van de eurozone vergaderen telefonisch over de resultaten die Athene heeft geboekt. Als zij oordelen dat Griekenland zich aan de eerste afspraken heeft gehouden, kunnen de ministers het startsein geven voor definitieve onderhandelingen met Athene over de precieze aard en omvang van het nieuwe financiële hulppakket.

Ook moeten zij een regeling treffen voor een overbruggingskrediet voor Griekenland, voor de periode tot het in werking treden van het nieuwe hulppakket.De Europese instellingen en het IMF zijn na een opdracht daartoe van de Eurogroep in staat binnen enkele dagen een hulppakket van 82 à 86 miljard euro samen te stellen.

Vervolgens moeten de regeringen van de eurozone met het pakket instemmen. In diverse landen, waaronder Duitsland en Finland, moet ook het parlement goedkeuring geven. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zei vanochtend goede hoop te hebben dat dit alles deze week lukt.

De Tweede Kamer debatteert woensdag voor het eerst over nieuwe steun aan Griekenland. In Nederland is instemming met een nieuw hulppakket door het voltallige parlement formeel niet vereist. Vooralsnog is er woensdagmiddag alleen een algemeen overleg gepland voor de vaste Kamercommissie van Financiën om met minister Dijsselbloem in debat te gaan.

Fractievoorzitters van de grote partijen hebben eerder al afgesproken om het debat in principe “klein” te houden en de Kamer alleen bij uiterste noodzaak bijeen te roepen, maar als oppositiepartijen willen dan kunnen zij de zomervakantie van collega’s ruw onderbreken.

Uiterlijk woensdag 22 juli

De volgende maatregelen moeten dan door het Griekse parlement zijn geloodst:

 • Omzetting van Europese regels over het redden van banken in nationale wetgeving;
 • Grondige hervorming van het civiel recht om gerechtelijke procedures te versnellen en kosten te reduceren.

Akkoord statement Europese Commissie

Na 22 juli

Het Griekse parlement moet akkoord gaan met:

 • Marktliberalisering: openingstijden van winkels (ook zondags), alsmede vrijmaking van markt voor apotheken, zuivelwinkels en bakkerijen;
 • Ingrijpende hervorming van de arbeidsmarkt. Cao-overleg moeten in lijn worden gebracht met de geldende praktijken binnen de EU. Beschermde beroepen moeten worden opengesteld;
 • Privatisering van het elektriciteitsnet ABMIE, tenzij er een ander plan bedacht wordt om de energiemarkt concurrerend te maken.
  Maatregelen om de financiële sector te versterken door onder meer hard ingrijpen bij leningen die niet worden afbetaald. En uitsluiting van elke politieke inmenging bij benoemingen in de financiële wereld.