Deel strijdende partijen Libië tekent akkoord

Na maanden van gesprekken heeft een deel van de strijdende partijen in Libië zaterdag een vredesakkoord gesloten in Marokko. Het akkoord, dat tot stand kwam onder auspiciën van de VN, beschrijft de voorwaarden voor een einde aan de burgeroorlog en en de vestiging van een democratische staat in Libië. Maar een belangrijke partij in het conflict heeft het akkoord niet ondertekend.

Libië is sinds ruim een jaar verdeeld tussen een fundamentalistische regering en daaraan gelieerde milities die de hoofdstad Tripoli hebben veroverd en een internationaal erkende regering die is uitgeweken naar het oosten van het land. Zonder centraal gezag is Libië een vrijhaven geworden voor criminele bendes, mensensmokkelaars en moslimextremistische groepen, waaronder de Islamitische Staat.

Om erger te voorkomen proberen de VN een vredesproces op gang te brengen. De regering in Tripoli besloot na enige aarzeling toch mee te doen aan de besprekingen. Maar dit blok is verdeeld tussen gematigde militieleiders, die een dialoog noodzakelijk vinden om het conflict te beëindigen, en fundamentalistische haviken die elk compromis weigeren.

Dit laatste kamp lijkt het sterkst, want Tripoli heeft het akkoord niet ondertekend. Een belangrijk twistpunt was de status van generaal Khalifa Haftar, die door de internationaal erkende regering is aangesteld als legerleider. Tripoli wil hem weg hebben. VN-gezant Bernardino León hoopt dat Tripoli zich later alsnog weer aansluit bij de onderhandelingen.

Het akkoord behelst een plan voor een overgangsregering tot een nieuwe grondwet is opgesteld en nieuwe verkiezingen zijn gehouden. Leden van de milities zullen worden geïntegreerd in overheidsinstellingen.

EU-buitenlandcoördinator Federica Mogherini noemde het akkoord een belangrijke stap op weg naar vrede en stabiliteit. Ook minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) verwelkomt het akkoord, maar laat ook weten dat Libië nog een lange weg te gaan heeft. (AFP, AP)