Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Komende vijf jaar geen boringen naar schaliegas

Een button op een demonstrant buiten de Tweede Kamer tijdens het debat over schaliegas. Organisaties als Milieudefensie en Schaliegasvrij Nederland vinden dat de bezwaren tegen het winnen van schaliegas serieuzer moeten worden genomen.
Een button op een demonstrant buiten de Tweede Kamer tijdens het debat over schaliegas. Organisaties als Milieudefensie en Schaliegasvrij Nederland vinden dat de bezwaren tegen het winnen van schaliegas serieuzer moeten worden genomen. Foto ANP/Bart Maat

De komende vijf jaar zal er geen schaliegas worden gewonnen voor commerciële doeleinden. De ministerraad heeft hier vanmiddag mee ingestemd na een voorstel van minister Kamp van Economische Zaken (VVD).

In een persbericht zegt het kabinet dat het nog onduidelijk is of het winnen van schaliegas rendabel is. Pas aan het einde van het jaar wordt duidelijk of het zin heeft schaliegas als optie te onderzoeken, aldus minister Kamp. Volgens hem is er geen directe relatie met het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen, zei hij zojuist op een persconferentie:

“De beslissingen die we over Groningen nemen, nemen we geïsoleerd van de beslissingen over schaliegas. Groningen benaderen we vanuit de invalshoek ‘veiligheid’. Een directe relatie met Groningen is er niet.”

Mocht aan het eind van het jaar blijken schaliegas een reële optie is, dan zullen eventuele onderzoeksboringen in opdracht van de overheid verricht worden, en niet in opdracht van bedrijven.

Regeringspartijen verdeeld

In december vorig jaar besloot het kabinet al dat proefboringen deze kabinetsperiode niet zijn toegestaan. Minister Kamp besloot wel door te gaan met onderzoek naar schaliegaswinning. Daaruit moet blijken of en zo ja, waar boren naar schaliegas mogelijk is.

De twee regeringspartijen bleken verdeeld te zijn over de kwestie. Waar PvdA-leider Samsom zei dat er niet in Nederland naar schaliegas geboord zal worden omdat het “volstrekt onnodig” zou zijn, sloot premier Rutte proefboringen niet uit. Met name bij de achterban van de PvdA is het verzet tegen schaliegaswinning groot.

Gemeenten in verzet

Het winnen van schaliegas is omstreden. Minister Kamp ziet het schaliegas als een mogelijke vervanging voor de gasvelden in de Noordzee en het natuurlijke gas in Groningen, die langzaam op raken. Gemeenten die zijn aangewezen als beoogde locaties voor boringen, zoals Boxtel en Noordoostpolder, kwamen echter in verzet en drongen er bij het kabinet op aan met het onderzoek naar schaliegas te stoppen. Ook de Tweede Kamer is tegen de winning van schaliegas, maar over proefboringen bestond nog onduidelijkheid.

Schaliegas zit diep in de bodem in kleisteenlagen, waardoor bij winning ervan schade aan het milieu en de bodem kan ontstaan. Waterleidingbedrijf Vitens waarschuwde eerder al dat bij boringen naar schaliegas de Nederlandse drinkwatervoorraden onherstelbaar vervuild kunnen raken.