Sportkoepel draait voorgenomen bezuiniging op dopingbeleid terug

Sportkoepel NOC*NSF heeft de voorgenomen bezuinigingen op het antidopingbeleid teruggedraaid. NOC*NSF wilde de bijdrage aan de Dopingautoriteit terugdraaien, maar kwam daar na kritiek uit de eigen achterban op terug. In het bestedingsplan voor volgend jaar is ruim 900.000 euro gereserveerd voor de uitvoering van het antidopingbeleid, waarvan het grootste deel (bijna 800.000 euro) voor dopingcontroles. De voorgestelde bezuiniging op de opleiding van het kaderpersoneel wordt wel doorgevoerd. De sportkoepel trekt daar dit jaar nog 1,8 miljoen euro voor uit, maar volgend jaar is geen geld meer beschikbaar voor zogeheten ‘kwaliteitsbevordering’ van de personeel. Het totaalbudget voor 2016 daalt van 45 naar 40 miljoen euro, vooral omdat de inkomsten uit de Lottogelden achterblijven. (ANP)