Europarlement stemt in met compromis over TTIP

De onderhandelingen tussen Europa en de VS over het omstreden mega-handelsverdrag TTIP zijn voorlopig weer in rustiger vaarwater terechtgekomen. Het Europees parlement stemde over een cruciaal onderdeel van het beoogde TTIP: een vorm van speciale geschillenbeslechting voor buitenlandse investeerders.

Een door parlementsvoorzitter Martin Schulz en sociaal-democraat Bernd Lange in elkaar geknutseld compromisvoorstel over deze fel omstreden arbitrage werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Het parlement raakte het afgelopen jaar diep verdeeld over de huidige vorm van geschillenbeslechting, ISDS. Investor State Dispute Settlement is een arbitragemechanisme dat bedrijven het recht geeft regeringen voor een speciaal tribunaal te dagen als zij hun investeringen in gevaar zien komen.

Tot voor kort zat ISDS standaard in handelsverdragen, maar het maatschappelijk verzet ertegen is sterk gegroeid. Nadat ook de sociaal-democraten zich ertegen keerden, waardoor het hele TTIP veel draagvlak verloor, stelde de handelscommissie van het Europarlement een compromis voor. Er moet een permanent hof voor geschillenbeslechting tussen bedrijven en regeringen komen, met onafhankelijke rechters en een mogelijkheid voor beroep.

Sociaal-democraten kunnen op basis van het compromis zeggen dat ze ISDS hebben gestopt en dat er nu een beter systeem komt. De Commissie kan staande houden dat ze ISDS in een gemoderniseerde vorm heeft gehandhaafd.

Het TTIP-verdrag wordt aan het Europarlement en het Amerikaanse Congres voorgelegd. De kans dat dit nog dit jaar gebeurt, is uiterst klein.

    • Maartje Somers